fbpx

Nå må det må bli slutt på at utenlandske kriminelle statsborgere «melker» Norge for flere titalls milliarder årlig!

Demokratene vil innføre en rekke tiltak som gjør det vanskeligere å svindle med norske velferdsordninger som ofte blir begått av utlendinger som etter min mening tilegner seg rettigheter i Norge, som de overhodet ikke har krav på. Disse svindlerne må straffes strengt og snarest utvises fra Norge.

Økonomisk kriminalitet unndrar årlig store inntekter fra staten. Det trengs derfor kompetanse hos lokale politimyndigheter, og samarbeid med skattemyndigheter, trygdeetat og sosialmyndigheter for å bedre å avdekke denne kriminaliteten. Dette må prioriteres og styrkes om vi i fremtiden skal ha et trygt Norge.

Eksempler på økonomisk kriminalitet fra utlendinger er langt som «et vondt år»; skatte- og avgiftsunndragelser, svart arbeid, ulovlig arbeidskraft, brudd på konkurranselovgivningen, korrupsjon, konkurskriminalitet, trusler, økonomisk utroskap, bedrageri og underslag, brudd på regnskapsbestemmelser og misbruk av offentlige sosiale og ulike norske støtteordninger.

Det er også et faktum at utenlandske statsborgere i utlandet gjennom NAV-systemet årlig mottar mange milliarder kroner i offentlig støtte fra norske skattebetalere. Denne «galskapen» kan rett og slett ikke forsette lengre.

Nok er nok – og Demokratene sier selvsagt stopp!

Facebook Comments