Lederen for Minotenk: «Vi bør stoppe innvandringen til Oslo for barnas skyld»

Linda Noor, daglig leder for innvandrerorganisasjonen Minotenk ber politikerne å sette på bremsen med innvandringen til Oslo. Hun uttaler at det nå har kommet så langt at verken barnehager, skoler eller offentlige institusjoner klarer å takle presset av masseinnvandringen. Noor sier videre at Norge er et lite land og har begrenset med muligheter og ressurser til å ta imot så mange innvandrere som vi gjør...

Les mer

Notiser

REKLAME