fbpx

Fylkesmann: Norske skoler plikter å følge islamske regler

Det var den 10. mars i år at Frieord.no først kunne fortelle om hvordan muslimske foreldre ønsket å separere gutter og jenter i svømmeundervisningen på skoler i Skien.

Fra Frieord.no:

Telemark Fylke har opplevd en stor økning i antallet muslimer som har bosatt seg fylket. Nå begynner kravene om tilpasning til religiøse lover å komme til de offentlige tjenestene i blant annet Skien.

Telemarksavisa kunne sist uke fortelle om hvordan skoler i Skien nå opplever en sterk pågang om å kjønnsdele undervisningen på skolene. Det har gått så langt at muslimske foreldre har nektet sine døtre å delta i svømmeopplæringen sammen med gutter.

Kravene er at undervisningen skal deles opp etter kjønn og at gutter og jenter må holdes avskilt. Det kreves også at det må ansettes kvinnelige lærere.

Oppvekstsjef i Skien Grete Gjelten oppfordrer skolene å ta kontakt med imamene i Skien for å finne en løsning.

Kommunalsjefen i i byen har derimot sendt brev til Fylkesmannen for å høre om det er innen lovverket å tilby undervisning som diskriminerer på bakgrunn av kjønn, religion eller etnisk bakgrunn.

Les mer: Lærer vil fjerne Østfold-dialekt pga innvandrere

Sendte brev til Fylkesmannen

Det hele endte dermed med at kommunalsjefen i Skien sendte brev til Fylkesmannen for å få et svar på hva man burde gjøre.

Nå har svaret kommet. Og det fastslo at muslimenes religiøse tro veier tyngre enn norske lover og at man nå må «tilrettelegge» for en kjønnsdelt undervisningshverdag for skoleelevene.

Les også: Krise i Oslo-skolen – 1.700 førsteklassinger kan ikke norsk

Fra Ta.no:

Fylkesmannen påpeker at det til vanlig ikke er lov å organisere elevene etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet. Men at det i opplæringsloven gis rom for at det kan gjøres unntak fra dette når det foreligger tungtveiende elevhensyn. Her vises det til en veileder fra Kunnskapsdepartementet.

I veilederen står det følgende:

«Det kan for eksempel tenkes visse situasjoner der elever vil oppleve det integritetskrenkende dersom de tvinges til å måtte motta undervisning der begge kjønn er til stede, en situasjon som av og til kan oppstå for eksempel i forbindelse med svømmeundervisning og i andre deler av kroppsøvingsfaget. Ut fra en konkret vurdering kan det av og til være riktig å imøtekomme slike behov.»

Veilederen åpner altså for en ordning med kjønnsdelt svømmeundervisning. En avgjørelse om en slik ordning må skje etter en konkret vurdering med avveining av flere hensyn. Hensynet til elevfellesskapet og hensynet til barnets beste vil være viktige i denne vurderingen, skriver Fylkesmannen. (Sitat slutt).

Les også: Norske elever flykter fra flerkulturell skole i Asker

Opprør i kommentarfeltet

I kommentarfeltet er det store flertallet oppgitt over forslaget.

Samir Daci skriver:

Disse krava er helt horrible. Jeg er født som muslim men dette hadde jeg aldri funnet på å kreve. Noen lever et isolert liv ser det ut som . Hva slags samfunn skal disse bo i når deres barn kan ikke bade sammen med sine klassekamerater? Hvordan ser disse foreldre på oss andre? Hvis det er så fælt her hvor for bor dem her? Nå må det slåes hard ned på disse urimelige krava.

Eva Brandvik skriver:

Noen synes det er helt greit av en eller annen grunn. De bor kanskje et sted hvor man selv ikke er berørt? Ser de ikke at mange muslimer vil endre på våre normer og få oss til å tilpasse oss mye som vi heldigvis fant ut var antikvarisk for lenge siden? Hvorfor skal det norske samfunnet tvinges til å endre oss etter de som kommer og krever?

Bjørn-Magne Jensen skriver:

For mange mage år siden,kjempet lærere får og få bort kjønnsdelt undervisning.Nå ser vi at flere og flere lærere ønsker dette tilbake, hvor er opplæringsloven? Vet om lærere som ikke tør å stå imot presset og redselen for å bli stemplet som rasist, og miste jobben. Her bør kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen komme på banen.

S. G. Møllen skriver:

Hvis vi sier at vi ikke vil ha barna våre på skoler med muslimske barn, at vi ikke vil bo i nabostrøk med muslimer….? Om vi hadde sagt allerede for 30-40 år siden at også muslimske barn skal ha gymnastikk på skolen, OG de skal dusje etterpå…? En god gammel leveregel på nynorsk: «When in Rome, do like the Romans». Overført til dagens Norge og med beskjed til muslimene: When in Norway, do like the Norwegians. Altså, kast hiqaben og burkaen. Skal dere delta sammen med oss slik vi lever, må dere leve som oss, Så skal vi – slik det kreves i mange muslimske land, la våre kvinner dekke til håret og vise minst mulig hud når de er på besøk der. Om vi klart sier ifra til dem om dette i det de kommer over grensen vår, kan de velge der og da om de heller vil dra tilbake enn å slå seg ned her – skriftlig og bindende. Vi er for veike i beskyttelsen av det samfunnet som er bygget opp av nordmenn i generasjoner. Det blir fort et svik mot våre forfedre som mot oss selv og våre barn og kommende generasjoner. Jeg begynner så smått å bli lei muslimer. Har ikke vært det i utgangspunktet, men nå røyner det på. For ikke å si at jeg er eitrende forbannet på våre ettergivende røde politikere oppigjennom de siste 30-40 årene.

Atle Hammelow-Berg skriver:

Dette kan da ikke være noe problem? Ansett kvinnlige svømmelærere – og send absolutt hele regningen for merkostnadene (også ekstra leie av svømmehall samt administrasjon, reiseutgifter osv) til foreldrene som krever dette.

Det er et vanlig prinsipp for oss nordmenn at dersom det som tilbys fra det offentlige ikke oppleves bra nok for enkeltpersoner, så får man betale for det man vil ha. Slik man f.eks gjør på private sykehus og private skoler.

Jeg antar at siden vi her snakker om folk som bor i Norge og lever i dette samfunnet med dets regler og forvaltningslovens krav til likebehandling, så det er vel ingen grunn til å endre på dette prinsippet nå – eller?… Det vil i så fall føre til mange lignende krav fra andre nordmenn på ting som de ikke er fornøyd med – noe samfunnet neppe har råd til. Derfor må regningen sendes til de som ikke er fornøyd med det som tilbys de – likt for alle.

Relatert: