fbpx

Fikk fortsette på samme skole etter voldtekt – voldtok på nytt

Tingretten i Uppsala dømte tirsdag for en uke siden den 16-år gammel gutten for to tilfeller av voldtekt av barn på en skole i Uppsala. Gutten ble dømt i tingretten til fire måneders ungdomsvaretekt, og 16-åringen må også betale 230.000 kroner i erstatning. Gutten benektet anklagene gjennom hele rettssaken.

Den første voldtekten skjedde i januar 2016. Etter at han ble anmeldt for denne voldtekten fikk han ikke lov til å følge undervisningen sammen med de andre elevene, men han fikk tilgang til skolen utenfor undervisningstiden da han fikk egen spesialundervisning, skriver Svt Nyheter. I oktober i fjor begikk han en ny voldtekt på den samme skolen.

Ifølge det svenske skoleverket kan en kommune overføre en elev fra en barneskole til en annen, skriver Svt Nyheter. Men skolemyndighetene i Uppsala fant det ikke nødvendig. Kommunens grunnskoledirektør, Ingela Hamlin, mener at eleven uansett kunne ha tatt seg inn på den aktuelle skolen for å foreta en voldtekt, selv om han var blitt omplassert til en annen skole.

Frieord har tidligere skrevet om en 16-årig somalier som ble dømt for å sammen med en annen elev ha voldtatt en 14 år gammel svensk jente på et toalett. Til tross for dommen fikk begge gjerningsmennene fortsette som elever på skolen der den voldtatte jenten var elev. «Alle tre er på en måte ofre i denne saken», sa rektoren ved skolen den gangen.