fbpx

30 spørsmål sosialister og globalister ikke klarer å svare på

Questions:

1. If we’re all just the same, then how is diversity our strength?

2. If diversity is a strength, then how is it also a punishment for colonialism?

3. If immigration is our punishment for colonialism, are you saying the presence of immigrants is bad?

4. Why is multiculturalism a good thing when it’s imposed on White people, and a bad thing when it’s imposed on other indigenous peoples?

5. Why is White pride condemned, but pride of any other ethnic group celebrated?

6. If there’s no such thing as race, then how is there such a thing as White privilege?

7. If race is just a social construct, then how do they know we’ve always been a nation of immigrants because we dug up Black skeletons during the Roman occupation of Britain?

8. If there’s no such thing as British culture, then how is Ramadan now part of British culture?

9. If America belongs to the American Indians because they were there first, does Britain belong to the British because we were here first?

10. Why are White Americans told go back to Europe where they came from because America belongs to American Indians, while Europeans are told that we all came from Africa so our nations aren’t ours?

11. If Africans are allowed to live in Britain because of the British Empire, does this mean that anybody can go live in any country that has previously invaded their country? Or could it just be that a falsified narrative of the British Empire is used to guilt White people into opening up their borders, and is manipulated by people who want to live in a First World civilization so that they don’t have to create their own?

12. If we were so awful and oppressive to your ancestors, then why did you want to come and live with us?

13. If you demand reparations for slavery, then how much are you going to demand from the Black slavers who sold your ancestors to us?

14. If you’re so concerned about slavery, where’s your concern for 40 million + people who are in slavery today? Or do they not matter because they’re not held captive by White people?

15. If you care about the wellbeing of people from other nations, then why are you happy to take their best doctors, engineers and scientists?

16. If we needed immigrants to rebuild Britain after WW2, then why didn’t we need immigrants after WW1 when more than double the amount of people died? If it’s because Britain was damaged after the Blitz, then why didn’t Japan need immigrants after Hiroshima and Nagasaki?

17. If we needed immigrants to rebuild Britain after WW2, then why did our government fund the £10 Pom Scheme which encouraged 1.5 million Britons to move to Australia?

18. If David Lammy is as British as us, then shouldn’t he apologise for slavery and colonialism too?

19. If Afua Hirsch is as British as us, then why did she write in her book Brit(ish) that she left Britain to leave being British?

20. Why do the British only exist when you’re blaming us for colonialism?

21. Why can’t we feel proud of our ancestors, but we can feel guilty for colonialism?

22. Why can’t I feel proud of my ancestors, but you can feel victimised because of yours?

23. If Britons are collectively guilty for colonialism, then are Muslims collectively guilty for the Islamic invasions of Europe?

24. Why are all nationalists held responsible for the acts of some nationalists, but all Muslims aren’t held responsible for terror attacks committed by Muslims?

25. Why do people say “Well if we weren’t bombing their countries…” after a Muslim commits a terror attack, but they don’t say “Well if they weren’t invading our continent…” after a White person attacks a Muslim?

26. Why should we only carry on as normal and not look back in anger after an Islamic terror attack?

27. Why are the people who claim to care the most about the environment also the people who want the most immigration, which grows our population and has a negative impact on the environment?

28. How can you call yourself a feminist when you ignore violence towards women with different ideologies, teenage girls in Rotherham and 8-year-old girls at pop concerts?

29. Why is it open borders for Europe, but not open borders for Israel?

30. Why are the group who claim to be the most oppressed, also the group with the power to silence you?

Norsk versjon

En bruker på debattprogrammet Disqus som kallers seg «Dogen» skrev om spørsmålene til norsk/med norsk vri:

1. Om vi alle er like, hvordan kan mangfold være vår styrke?

2. Om mangfold er en styrke, hvordan har det seg at dette skal være en straff for kolonialisme og annen elendighet?

3. Om innvandringen er en straff, er da migrantenes tilstedeværelse negativ?

4. Om vi er like, hvorfor er ikke deres land som våres?

5. Hvorfor er multikultur bra når det er påtvunget hvite mennesker, men dårlig når det er påtvunget andre urfolk?

6. Hvorfor fordømmes hvites stolthet, mens stolthet i andre etniske grupper blir feiret?

7. Hvis det ikke finnes noe sånt som rase, hvordan kan det da være noe sånt som hvitt privilegium?

8. Hvis det ikke er noe slikt som norsk kultur, hvordan kan fremmedkultur bli en del av vår kultur?

9. Hvis Amerika tilhører indianerne fordi de var der først, tilhører Norge oss nordmenn fordi vi var her først?

10. Hvorfor blir hvite amerikanere bedt om å dra tilbake til Europa hvor de kom fra fordi Amerika tilhører indianerne, samtidig som europeere blir fortalt at alle stammer fra Afrika, så våres land tilhører ikke oss?

11. Hvis afrikanerne har lov til å leve i Storbritannia på grunn av det britiske imperiet, betyr det alle kan kreve denne retten av land som tidligere har invadert deres land?

12. Eller er dette et falskt narrativ for å skape skyld slik at hvite mennesker skal åpne sine grenser, og bli manipulert til å ta imot folk som vil bo i siviliserte land så de slipper å skape noe på egenhånd?

13. Hvis vi i vesten har vært så grusomme og undertrykkende overfor deres forfedre, hvorfor vil de komme for å leve hos oss?

14. De som krever erstatning for slaveri, hvor mye vil de kreve fra de svarte slavedriverne som solgte deres forfedre til oss?

15. Til de som er så bekymret for tidligere slavedrift, hvor er deres bekymring for de minst 40 mill. som holdes som slaver i dag?

16. Eller betyr ikke det noe fordi slavedriverne ikke er hvite?

17. Om dere bryr dere om andre lands velbefinnende, hvordan kan det ha seg at dere tar de beste legene, ingeniørene og forskerne fra dem? (brain drain)

18. Hvis britene trengte migranter for å gjenoppbygge landet etter WW2, hvordan har det seg at de ikke trengte det etter WW1, hvor dobbelt så mange døde? Er det fordi landet var ødelagt etter Blitzkrigen?

19. Hvordan kunne da japanerne gjenoppbygge landet sitt uten innvandrere etter Hiroshima og Nagasaki? Et land som fremdeles greier seg fint uten innvandrere.

20. Hvis britene trengte migranter til å gjenoppbygge landet, hvorfor finansierte deres myndigheter «the £10 Pom Scheme», som oppmuntret 1.5 millioner briter til å flytte til Australia?

21. Om svarte, f.eks. David Lammy, som er svart Labour-politiker og har uttalt seg om slavehandel, er like britiske som enhver annen, hvorfor skal ikke han og hans like unnskylde seg for slavehandel og kolonialisme som alle andre?

22. Om europeerne kollektivt er ansvarlige for kolonialisme, er muslimene kollektivt ansvarlige for den islamske invasjonen i Europa?

23. Hvorfor kan man si etter et muslimsk terrorangrep at « Vel, om ikke vi hadde bombet deres land…», men ikke «De har invadert våre land», når en ikke-muslim angriper muslimer?

24. Hvorfor skal vi liksom fortsette som normalt uten å se tilbake med sinne etter et muslimsk terrorangrep?

25. Hvordan har det seg at de som hevder å bry seg mest om klima vil ha åpne grenser og befolkningsøkning, som har negativ innvirkning på natur og miljø og etter sigende klima?

26. Hvordan kan man kalle seg feminist nå man ignorerer høy frekvens av vold fra fremmedkulturelle mot unge jenter og kvinner?

27. Hvorfor skal Europa være uten grenser, når det samme ikke gjelder for land ellers i verden?

28. Hvordan kan den gruppen som påstår å være de mest undertrykkede være de samme som har innflytelse/makt til å ta fra oss ytringsfriheten?