fbpx

Bør Norge avvikle masseinnvandringen pga Koronaviruset?

(pixabay)

Koronaviruset er bare det siste i en lang rekke virus og pandemier som har preget vår klode de siste 50 årene. Omtrent annethvert år kommer det et nytt virus eller en ny krise i en eller annen form. 

Hver gang kommer krigsoverskriftene fra media og angsten hos folket.

Kanskje det er på tide å stenge grensene, avvikle de unaturlige multinasjonale bevegelsene som EU og gjeninnføre nasjonalstatene – på ordentlig. Det betyr suverenitet. Og avslutning av folkemordet på urbefolkningen i Vesten som fortsetter gjennom masseinnvandringen.

Turister, studenter og forretninger er velkomne. Men at store folkemasser av enkelte etnisiteter og religioner forflytter seg unaturlig fra et område på jordkloden til et annet stoppes. Og den innvandringen som har foregått det siste trekvart århundre reverseres. Uansett kostnad økonomisk.

De fleste av de som ikke hører naturlig til i Vesten har i absolutt majoritet beholdt sine språk, sin kultur, sin religion og sine klesskikker. Det vil ikke være unaturlig eller vanskelig for dem å returnere til sine opprinnelsesområder. Med den hjelpen de måtte behøve. 

Hvis alle land i Vesten innførte denne politikken vil vi kunne stoppe så og si alle fremtidige virus, pandemier og økonomiske kriser omtrent i startgropen. Og ikke nå, etter at de har etablert seg og risikerer å påføre en nasjon langsiktige og massivt destruktive konsekvenser, som følge av åpne grenser og masseinnvandringen.

Gjeninnfør nasjonalstaten. Nå.

Facebook Comments