fbpx

Demokratene vil ha strengere regler for fremmedkulturell familiegjenforening

(Foto: Pixabay)

Demokratene har lenge påpekt og sett behovet og vi vil ha en strengere lovgivning når det gjelder fremmedkulturell familiegjenforening – overfor personer som har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge.

Polygami er et stort problem i islamsk kultur og tradisjon – og dette må ikke få vokse og gro i Norge. – Vidar Kleppe, Demokratene i Norge

Et krav må være at ekteskapet også må kunne anerkjennes av en norsk rett og ekteskapet skal være inngått helt frivillig etter partenes eget ønske. Tvangsekteskap og trusler som er utbredt kan og må aldri i fremmedkulturelle familiegjenforeningsaker godtas – og gi opphold i Norge.

Beskyttelsen i Norge skal derfor heller ikke medføre automatisk familiegjenforening når personer som søker familiegjenforening har annen familie som lever i et annet land enn Norge.

Fremmedkulturell familiegjenforening medfører dessverre at svært mange personer sett i et norsk perspektiv kan komme til Norge. Det er også et faktum at polygami er et stort problem i islamsk kultur og tradisjon – og dette må ikke få vokse og gro i Norge.

Nok er nok!

Facebook Comments