fbpx

Diktatur neste?

(Pixabay)

Vi leser og ser på TV at regjeringen i full Corona-panikk vil innføre en ny kriselov som tilsidesetter både Stortinget og Grunnloven.

I ytterste konsekvens kan denne loven misbrukes ved et eventuelt kupp for å gjøre det «lovlig» selv om det strider mot Grunnloven. Det klarte også en liten østerriker med bart på 30-tallet. Og resultatet av det regimet var mye verre enn det Coronaviruset kan forårsake av død og fordervelse. Så særlig gjennomtenkt virker ikke denne loven selv om det påstås at den er laget i beste hensikt.

Vi ser i dag at alle partiene på Stortinget har klart å legge motsetninger til side og vedtatt den ene krisepakken etter den andre i tillegg til det som handler om smittevern og akuttberedskap. Så hvorfor denne hasteloven som flere høyt respekterte jurister advarer mot? Jeg mener dette er en farlig vei å gå, selv om den skal oppheves om 6 måneder. For historien har vist oss at slike “midlertidige” lover og regler blir ganske så permanente etter en tid. I denne sammenhengen har da folket og demokratiet tapt.

Så da får vi se neste høst om folket forstår alvoret i en slik diktatorisk lov og strømmer til valglokalene og protesterer. For stemmer de ikke, stemmer blankt eller stemmer på et parti som i dag sitter på stortinget og har vedtatt denne loven, er de selv en del av det demokratiske problemet vi opplever. For vi er nødt til å få inn mennesker som forstår at de er folkets tillitsvalgte og ikke grådige herskere som de i dag er i regjering og storting.

Dette føyer seg ganske godt inn i rekken av udemokratiske vedtak både denne og den foregående regjering har vedtatt. Bare med unntak av at nå dekker regjeringen seg bak en “krise” som de har vist at de kan ordne på ordinært vis om de ønsker…

Facebook Comments