fbpx

Er «klimakrisen» skapt ved å manipulere temperaturdata?

Orbiting Carbon Observatory - NASA/JPL-Caltech / Public domain

Det er vanskelig å ta stilling til hva man skal tro om den påståtte «klimakrisen». Noe av årsaken til at det er vanskelig er at det fremkommer en rekke påstander som det er nærmest umulig for den enkelte å verifisere eller falsifisere.

Man konfronteres med en rekke andre påstander som vil være av stor betydning for å ta stilling til om det finnes en klimakrise eller ei. En av disse påstandene går ut på at historiske klimadata har blitt manipulert. Resultatet er at det skapes et inntrykk av at oppvarmingen er mye raskere enn det den vil fremstå som dersom man legger til grunn umanipulerte data.

Vibjörn Karlén er en svensk paleoklimatolog og naturgeograf. Han har vært professor i naturgeografi ved Stockholms universitet. I en artikkel fra 2013 hevder han at NASAs temperaturstatistikker ble endret vinteren 2012/2013. Og endringene i temperatur-dataene skaper et inntrykk av at den globale oppvarmingen er langt raskere enn det som fremgikk av de gamle dataene.

Det jeg imidlertid ikke vet er om professor Karlèn har dekning for sine påstander eller ei? Den norske stat bruker enorme summer på å finansiere klimaforskere. Disse burde blant annet hjelpe resten av samfunnet med å finne ut om det er dekning for Karlèns og andre akademikeres påstander. Hvis det blir bragt større grad av klarhet i hva som er sant og usant vil det bli enklere for både politikere og menigmann å ta stilling til om Norge bør treffe tiltak for å redusere utslippene av CO2 og andre påståtte klimagasser.

Facebook Comments