fbpx

Et sterkt nærpoliti vil redusere kriminaliteten

Demokratene vil bekjempe og forebygge all kriminalitet. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere skal straffes. Ofre for alvorlig kriminalitet og pårørende må ivaretas på en langt bedre måte enn i dag. Tryggheten i samfunnet skal og må være et offentlig ansvar.

Kriminalpolitikken må forebygge bedre, oppklare mer, og reagere og rehabilitere mer effektivt. Vi vil føre en kriminalpolitikk som er tøff mot gjengangere og organiserte kriminelle, og ha gode og effektive rehabiliteringstilbud for dem som ønsker seg tilbake til samfunnet. Rask straffereaksjon mot lovbrytere er avgjørende.

For Demokratene er det viktig med et sterkt nærpoliti. Politiet skal være der folk bor. Demokratene ønsker et lokalt politi, som har god kompetanse om sitt lokalsamfunn og som kan jobbe forebyggende i samhandling med andre organer. Demokratene mener at alle, uansett bosted, skal kunne føle at deres sikkerhet blir godt ivaretatt av et tilstedeværende og synlig politi.

Demokratene ønsker derfor å opprettholde en desentralisert politidistrikt og lensmannsstruktur for bedre å sikre og oppklare kriminalitet – og da er det også helt nødvendig med lokalkunnskap for å lykkes.