fbpx

FBI og Europols mest ettersøkte – 46 prosent ikke-vestlige

Kriminalitet i vårt samfunn koster myndigheter og samfunnet milliarder av kroner hvert år. Tar man med de menneskelige kostnadene for ofrene og deres familier, kan man ikke sette noen sum. 

Alle vestlige nasjoner har en grunnlov. I den står det at man skal ta vare på folket og nasjonens interesser. Men gjør vi det? Nei. Ved å åpne for masseinnvandring fra ikke-vestlige nasjoner har vi påført våre samfunn enorme og ubotelige skader for all evighet.

En lett og overfladisk måte å se resultatet av dette på er hvilke personer som står på FBI sin «Most Wanted» liste og tilsvarende liste for Europol her på kontinentet. Legger man sammen de to listene kommer man til at 46 prosent av de ettersøkte av FBI og Europol har en ikke-vestlig etnisk bakgrunn. (Dette inkluderer romfolk, som vi plasserer i denne kategorien).

Det betyr at kun ut fra disse to listene, så ville man uten ikke-vestlig innvandring ha fjernet en svært stor andel av de kriminelle i Vesten. Dette gjenspeiler seg i fengsler i Norge, Sverige, Danmark og resten av Europa. Og i særdeleshet i USA. (Ta gjerne med Canada, Australia og New-Zealand også der utviklingen er lignende). Kriminalkategorier som drap, narkotika, ran, menneskesmugling og terror ville ha sunket som en stein. Fengsler ville måtte stenge ned av mangel på kriminelle. Politiet ville sluppet å være bevæpnede i store deler av Vesten. Kvinner og barn ville igjen kunne gå trygt på gater. Ofre for grov vold og religiøs terror ville nærmest forsvunnet over natten. Hvorfor lot vi det komme så langt? Hvorfor lot vi Arbeiderpartiet og deres politiske meningsfeller i Vesten få ta over kontrollen over vår fremtid?

FBI og Europol avslører katastrofal innvandringspolitikk

Her er FBI sin liste. På den er 7 av 10 ikke-vestlige innvandrere som enten selv eller gjennom familien sin har kommet inn i USA etter at man åpnet grensene på vidt gap gjennom the immigration act of 1965.

(Skjermbilde FBI).

Her er Europol sin liste, hvor 20 av 49 har ikke-vestlig etnisk opphav. Schengen-avtalen har gjort enorm skade på europeiske nasjoner og har påført blant annet Norge enorme kostnader både økonomisk og menneskelig. 

Facebook Comments