fbpx

Flere nordmenn må få muligheten til å eie sin egen bolig

OSLO. (Pixabay)

Demokratene mener myndighetene nå må prioritere bygging av flere billige boliger slik at flere førstegangsetablerere kommer inn på boligmarkedet med eget hjem. Det er uakseptabelt at mennesker i Norge er bostedsløse og henvist til å bo på gaten.

Demokratene er sterkt kritisk til at stadig flere kommuner oppretter kommunale eiendomsselskaper som pålegges å drive med overskudd, og som derfor fastsetter en altfor høy utleiepris som ekskluderer de svakeste fra boligmarkedet.

Demokratene vil forsette å arbeide for en sosial boligbygging som sikrer at mennesker med lav inntekt kan få egen bolig. Da slipper mennesker med lav inntekt å betale skyhøye månedsleie til utleiere, som ofte er mye høyere en det det koster å betale lån for egen bolig.

Egenkapital kravet på 15 prosent og de høye boligprisene gjør det derfor nærmest umulig for ungdom og andre i etableringsfasen å komme seg inn på boligmarkedet, om en da ikke har rike foreldre som kan hjelpe til. Og rike foreldre er det ikke alle i Norge som har, derfor må Husbankens virkemidler styrkes for at langt flere nordmenn kan eie sin egen bolig.

Facebook Comments