fbpx

Importer den 3. verden – bli den 3. verden

Logisk sett. Hvis man ser på den 3. verden. Hele den 3. verden. Afrika, deler av Sør-Amerika, deler av Asia og Midtøsten. De har hatt over et halvt århundre på å løfte seg selv ut av fattigdom, korrupsjon og konflikt. I dag har vi tilgang på medisin, økonomisk hjelp og svært omfattende høyteknologiske virkemidler. Se hvordan Vesten har bygget seg opp siden andre verdenskrig og til i dag. Den 3. verden har stått på stedet hvil. Noen steder har de tilogmed gått bakover.

Norge alene sender ca. 40 milliarder kroner i bistandshjelp gjennom Norad årlig. I tillegg kommer andre handelsavtaler og samarbeid med myndigheter i disse områdene. Legg på at resten av Vesten gjør det samme så har man et stort apparat med hundrevis av milliarder i støtte.

Allikevel klarer ikke disse omtalte stedene i verden å forbedre seg på de mest viktige områdene. 

Hvorfor?

IQ. Klankultur. Religion. 

Så når vi henter inn mennesker i milliontalls fra disse nasjonene til våre høyt utviklede demokratier med høy grad av tillit og lovlydighet, så må vi nødvendigvis bli mer like de samfunnene disse kommer fra. For IQ kan ikke heves betraktelig og er i all hovedsak arvelig. Klankultur er innarbeidet i hele samfunnet og familien. Og religionen trumfer alt av demokrati og menneskerettigheter.

Dette er bevist forbi alle rimelige krav.

Så når du ser på Brasil, Burma, Pakistan, Somalia og Tyrkia – dette er ikke samfunn vi ønsker å emulere. Dette er samfunn som dessverre aldri vil forbedre seg. Som for alltid vil være stående på stedet hvil. Dessverre vil mange av dem heller gå bakover. Bli mer ustabile. Mer voldelige. Mer umenneskelige.

Å hente inn millioner av mennesker fra disse områdene til Vesten vil ikke gjøre dem som oss. De vil aldri tenke, mene eller oppføre seg som oss. Naturen og evolusjonen har stoppet dette. De har det best i sine egne nærområder. Det har vi alle.

Å hente inn millioner av mennesker fra disse områdene vil gjøre våre samfunn som deres.

Henter vi inn mennesker fra den tredje verden, så blir vi den tredje verden.