fbpx

Når hatet mot Norge tar overhånd

Hvor er Kohn når muslimer begår overgrep mot kristne både i Europa og i Afrika/Midtøsten?

Hvor er Kohn når islamistiske terrorister knivstikker, skyter og dreper seg gjennom europeiske byer som Paris, London, Berlin og Stockholm? Når de blir arrestert med bomber på Oslo S?

Hvor er Kohn når vensteekstremister og antirasister bomber, skyter og dreper politiske motstandere?

Da er det stille som natten.

Men vent til den ene av ti ganger det er en hvit, kristen eller ‘nasjonalsosialist’ som står bak en forbrytelse. Da kommer Kohn ut med brillene sine og det bekymrede blikket. Da får han overskrifter og poserer som under en begravelse. Da er tiden inne for handling. Og handlingen består alltid av å ta fra andre mennesker ytringsfriheten, organisasjonsfriheten og bevegelsefriheten. Denne selektive og dobbeltmoralske poseringen avslører at det er ideologi og ikke menneskerettigheter man er opptatt av. At man ønsker makt og kontroll over andre mennesker, og ikke likestilling og rettferd.

For hvis man vil sensurere og utestenge «nasjonalsosialister», «islamofobe» og «antisemitter» på grunn av enkeltmenneskers handlinger, må man ikke logisk sett sensurere muslimer for islamisters handlinger og hatet i koranen? Og jøder for Israels handlinger og hatet i talmud? Det blir fort en boomerang-effekt som kan slå Kohn i bakhodet. Det har skjedd med jødene før.

Enten så har man ytringsfrihet eller så har man det ikke. Vanskeligere enn det er det ikke. Retten tar seg av lovovertredelsene.

Jøder + muslimer = sant?

Hvorfor stiller en jøde seg side om side med muslimer – to religioner som hater hverandre som pesten, og hvis forstandere og imamer hveser ut hat og rasisme mot hverandre ved enhver tilgjengelige anledning? Hvorfor knytter Kohn seg opp mot en ateistisk og sosialistisk politikk, som kommunismen, som undertrykker alle religioner, inkludert jødedommen?

Ervin Kohn, Harald Klungtveit, Lars Gule, Eivind Trædal, Rune Berglund Steen, Abid Raja og hele den anti-norske og anti-vestlige bølingen med åpent mikrofonstativ ut til det norske folket bryr seg ikke om verken mennesker eller menneskerettigheter. De er ideologiske brikker på globalistenes sjakkbrett, kjøpt og betalt. Hvis de virkelig brydde seg, så ville de brydd seg om alle. Men de avsløres raskt når man ser hvem de hyler ut om. 

Ekte flyktninger får aldri deres støtte. Ekte folkemord får aldri deres oppmerksomhet. Ekte religiøs forfølgelse får aldri deres tårer. Da ser de en annen vei.

Hvem er utsatt?

Muslimer er ikke en utsatt gruppe. Islam er en mektig og global bevegelse som er den raskest økende religionen på verdensbasis i dag. De etablerer seg i alle vestlige land, bygger moskeer og tar over politikk og media i et forrykende tempo.

Homofile er ikke en utsatt gruppe. De har en overvekt av makt og mennesker innen underholdning, film, teater og media. De har en gjennomsnittlig høyere utdannelse og inntekt enn andre samfunnsgrupper. De fremheves og hylles som gruppe, og unngår likebehandling ved seksuelle overgrep mot barn og ofre.

Jøder er ikke en utsatt gruppe. Som de homofile har de makt og mennesker på toppen av bank, finans, media og akademia, og tjener langt over sine medmennesker. Med sin høye intelligens og velstand kan de flytte vekk fra ethvert problem som måtte møte dem. De nyter godt av beskyttelse fra etablissementet uansett om kritikken er berettiget eller ikke.

Sosialister er ikke en utsatt gruppe. Siden kommunismens fall og markedskapitalismens inntog har de vært på vandring etter nye verter å ta over. Og de fant dem. Akademia, media, fagforeninger og politikken er gjennomsyret av venstreekstremister, marxister og sosialister. Siden 1950-tallet og frem til idag har de sakte men sikkert innyndet seg på alle områder der de kan påvirke den offentlige sfæren. Bøker, radio, TV og nå internett er totalt kontrollert av èn politisk side. De styrer det hele med jernhånd og ingen utenfor deres politiske venstreorienterte meningskorridor tillates. De som måtte tørre å ta debatten knuses.

Disse fire gruppene blir allikevel fremsatt som de mest sårbare og i behov av beskyttelse. Faktum er tvertimot at det er disse gruppene som styrer det offentlige ordskiftet og utviklingen i samfunnet. Beviset finnes i puddingen, som det heter på engelsk. Undersøk hvem som sitter som styreledere, banksjefer, redaktører, teatersjefer, kinosjefer, forlagsjefer, fagforeningsledere. Hvem som eier aviser, TV-kanaler, sosiale medier og filmbransjen. Hvem styrer internasjonale organisasjoner, ideelle foreninger og politiske lobbygrupper? Hvem står på talerstoler, blir intervjuet og får positiv publisitet i det offentlige dag ut og dag inn? Hvem hylles som rollemodeller og idoler for ungdommer? 90 prosent av alle menneskene i de kategoriene nevnt ovenfor faller inn under de fire gruppene. 

Dette er fakta. Dette er virkeligheten. Men i dag er det å påpeke dette hat. Det er frykt. Å snakke om dette må forbys. For når man først har fått smake på makten så vil man ikke gi den fra seg frivillig.

Så hvem er utsatt?

Kristne er utsatt. Religionen har mistet rollen som statsreligion i Norge. Kirker og forsamlinger mister tilhengere i et urovekkende tempo i Vesten etter at venstresiden infiltrerte kirken etter andre verdenskrig. Kjernefamilien er knust. Mor er på jobb. Barna er i barnehage. Kirken er erstattet av TV’en. Gudshus selges og omgjøres til moskeer eller samfunnshus. På verdensbasis er kristne den mest forfulgte gruppen og flere land har mistet sin kristne minoritet helt. Kristne blir latterliggjort og hetset av media, akademia og globalistene ved enhver mulige anledning. Man trenger ikke være kristen for å forstå viktigheten av religionen i Vesten. Det var ikke nødvendigvis prestene og kirken i seg selv som bygde våre nasjoner, men de kristne menneskene, deres familiestruktur og arbeidsmoral.

Hvite mennesker er utsatt. Hvite mennesker og familier er i fritt fall demografisk over hele den vestlige verden. Fra å være den dominerende og største gruppen i USA, Canada, Australia og Europa, er hvite mennesker nå i ferd med å komme i minoritet i sine egne land. Regler og lover innføres som diskriminerer hvite på skoler og arbeidsplasser i sine egne nasjoner og samfunn. Hvite mennesker betaler mest skatt og tar minst ut fra felleskassa. Slik ble våre velferdsstater bygget. På kriminalitetsstatistikken er hvite utsatt for overgrep fra andre etnisiteter med minst ti-gangen og i noen tilfeller hundregangen. Masseinnvandringen og den daglige propagandaen fra akademia, media og politikerne har påført den hvite kjernefamilien alvorlige skader. Pornografi, rusmisbruk og gjeldsslaveri er noen av virkemidlene brukt for å løse opp samfunnslimet i mange vestlige nasjoner.

Demokratiet er utsatt. De fire gruppene nevnt ovenfor som nå kjemper om makten, ser på Vesten, vestlige mennesker, vestlig kultur og kristendommen som en fiende. Totalitære tanker som eksisterer innen de ikke-vestlige religionene og kulturene har etterhvert fått fotfeste med den demografiske endringen, samt med sosialister i Vesten i førersetet. Venstresidens forsøk på innføring av kommunistiske samfunn har falt sammen, og er nå erstattet av nye totalitære system, som islam og klimabevegelsen. Det handler om å kunne kontrollere og styre samfunnet. Å svekke demokratiet og ytringsfriheten. Å ta fra europeere den vestlige kulturen, identiteten, familien og religionen. Vesten skal bli multikulturell uansett hvor mange egg som knuses underveis.

FN, NATO og EU

Gjennom imperialistiske og globalistiske organisasjoner som FN, NATO og EU så ønsker man å avvikle det vestlige fundamentet som har bygget de mest trygge, stabile og demokratiske nasjonene i menneskehetens historie. Kriger og konflikter fabrikkeres for å tjene penger på råvarer. Falske økonomiske systemer påtvinges folket. Grenser viskes ut for å stoppe nasjonal motstand. Det er lettere å kontrollere en grå masse av nettavhengige, overvektige, hjernevaskede mennesker som ser på porno, fotball og reality-TV. Nasjonalisme og patriotisme er ansett som ondskap og et hinder for den nye verdensordenen.

Et av de viktigste grepene er å nekte urbefolkningen i Vesten å organisere seg for sin egen fremtid. Å kalle dem for rasister, nazister og islamofobe/antisemitter hvis de klager på at de er i ferd med å bli en minoritet i sine egne land, byer og nærmiljøer. Klistrelapper uten mening, kun skapt for å stilne den offentlige debatten. For venstresiden vet at hvis debatten hadde vært åpen og de måtte stilt på like vilkår, så ville de tapt den. Derfor må folk stilnes. Meninger skal kriminaliseres. Organisasjoner må forbys. Slik skaper venstresiden et tolerant og inkluderende samfunn – for de som er enige med dem.

Man skaper uro og hat ved å presse ulike religioner, etnisteter og folkegrupper inn på de samme områdene. Deretter utnytter man situasjonen til sin egen politisk vinning ved å sette dem opp mot hverandre gjennom identitetspolitikk. Og vestlige, hvite og kristne mennesker er utelatt fra debatt-arenaen. De skal utryddes gjennom masseinnvandring fra massivt befolkede kontinenter og aggressive religioner. De som klager får myndigheter, politiet og Ervin Kohn etter seg.

Forby! Utesteng! Kneble!

Fra Dagen:

«Forstander Ervin Kohn i Det mosaiske trossamfunn mener det er på høy tid å forby rasistiske og nazistiske organisasjoner, slik FN flere ganger har bedt Norge gjøre. Men først og fremst mener han at samfunnet aktivt må engasjere seg mer mot hat.»

Kilde: NTB/Resett