fbpx

Nytt Coronavirus i Kina – tusenvis rammet

I følge WHO Situasjonsrapport nr. 7 er det 2.798 som er rammet totalt. Utenfor Kina er det funnet 37 smittede, fordelt på 11 land. Av disse hadde 36 vært i Kina, og 34 av disse i selve Wuhan. Blant oppgitte tall for kinesere, er det 80 døde og 461 alvorlig syke.

I følge WHOs siste rapporter var det 581 smittede den 23. januar, 846 den 24., 1.320 den 25, 2.014 den 26. og 2.798 den 27. januar. (Oppdatert 28.01. kl. 22.14). Tallet er nå 4.690.

Viruset tilhører en stor familie kalt Coronavirus, og er det syvende medlemmet som både smitter fra dyr til mennesker, og mellom mennesker. Tallene for smittede og døde varierer mye, og man er naturligvis ikke overbevist om at tallene Kina oppgir stemmer med virkeligheten.

Opphav

“I Kina spiser de det meste med bein – unntatt møbler” heter det seg.

Man har lenge vært redd for smittsomme sykdommer som sprer seg fra dyr til mennesker, og videre mellom mennesker. I Vesten har ikke dette skjedd i moderne tid. I Asia er handel med levende og døde ville dyr utbredt. I Europa kjøper og selger vi stort sett dyr som har vært i oppdrett, og som er underlagt strenge kontroller. Det er ikke normalt å selge levende ville dyr. Det er lite trolig at dette er det siste av denne typen virus mellom dyr og mennesker fra Asia, så lenge de beholder de eksisterende tradisjonene i matveien.

Samtidig er det mange spekulasjoner ettersom Kinas kanskje mest avanserte virus-laboratorium, ligger kun 3 mil unna stedet der de mener at utbruddet begynte. Hvor stor er sannsynligheten for at et slikt anlegg ligger så nærme, i et land så stort som Kina — uten at dette har noen som helst sammenheng?

Genetikk

Takket være moderne genetikk og DNA-analyse, kan forskere nå kartlegge hvor gammelt et virus er, blant annet ved å se på hvor mye det antas å ha forandret seg over tid og spredning. Selve 2019-nCoV, også kalt novel coronavirus, har sannsynligvis opphav på et matmarked i Wuhan, Kina, hvor de blant annet omsetter ville dyr som mat. Dette er en type virus kjent fra dyr, men dessverre kan de ikke se hva slags dyr dette faktisk kommer fra. Selve viruset er 96% likt et som opptrer i flaggermus — som også spises i Kina.

Ut ifra genmaterialet ser det her ut til å være kun ett enkelt tilfelle av spredning fra dyr til menneske, og med videre spredning utelukkende via mennesker. Kineserne brukte kun én måned på å kartlegge alle de 29.903 byggeklossene i viruset, og de har i tillegg kartlagt 24 nye tilfeller av det samme viruset hos andre som er smittet. Dette gjør at de kan se hvor mye eller lite disse varierer, og dermed anslå at viruset begynte å spre seg tidligst 30. oktober, og senest 29. november. Dette er en type virus som er svært likt SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) fra Kina i 2002.

MARKED: Det er ikke uvanlig å finne levende dyr på kjøttmarked i Kina. Det inkluderer koalabjørner, ulvevalper, rev, hund, katt, flaggermus og slanger. Noen ganger spises disse dyrene, som frosker, rotter og flaggermus, levende. (Foto: Pixabay)

Utbredelse og omfang

Man er ikke sikker på hvor fort dette smitter, og hvor dødelig det er. Heller ikke om det hovedsakelig er gamle og allerede syke som dør av sykdommen. Det at viruset har en varierende og smittsom inkubasjonstid fra 2 til 14 dager gjør det heller ikke lett å vite hvem som er smittet. Det er satt igang kontroll på flyplasser for å se om folk har feber, men dette hjelper lite om de er smittespredere i en eller to uker før de får symptomer. Dessuten er det mange som velger å tro det beste, fremfor å tape en dyr reise. Viruset er forlengst utenfor av Kinas grenser, og er oppdaget hos reisende i Australia, andre steder i Asia, Frankrike, Canada og USA — for å nevne noen.

Smittsomhet (R0) beskrives med utgangspunkt i hvor mange hver smittet person smitter videre. Vanlig sesongbetont influensa har en typisk R0=1,28. En pandemisk forkjølelses-epidemi i 2009 (Svine-influensa) hadde R0=1,48. Den fryktede Spanskesyken i 1918 hadde R0=1,8. Nå diskuteres det om R0=2,6 eller høyere.

Enkelte viruseksperter sier at om viruset ikke stoppes i Kina, så kan det spre seg over hele verden, og ende opp som et virus som stadig kommer tilbake, og re-infiserer folk som ikke er immune. Dr. Allison McGeer, som var med på å stoppe SARS i 2003, og som hjalp Saudi Arabia med MERS, sier at “desto mer de ser nå, jo større mener de sannsynligheten er for at de ikke kan stoppe dette med tradisjonelle helsetiltak”.

Dr. Neil Ferguson, ved Imperial College, sier til The Guardian at han tipper at så mange som 100.000 er smittet til tross for at Kina sier ca. 2.000 den 26. januar.

Hvilke løsninger finnes

Kineserne har foretatt en rekke tiltak for å begrense spredning av viruset. De har stengt flyplasser, stoppet togtransport og sperret av byer for mer enn 56 millioner mennesker. Det er også satt opp kontroller ved flyplasser som har åpne flyruter til og fra Kina. Enkelte land har stoppet all inngående trafikk av reisende fra Kina.

Strengt tatt er dette løsninger som neppe er gode nok om dette er en supersmittsom type virus. Da hjelper det ikke i lengden bare å stenge byer og transport, samt at WHO anbefaler folk å vaske hender og ikke ta i husdyr.

Arbeidet for å finne en vaksine mot denne type virus-infeksjoner er også helt avhengig av den samme genteknologien som er utviklet i senere tid. Det vil være en stor utfordring å produsere nok vaksiner for denne type sykdommer. Potensialet for spredning øker dessuten voldsomt hvis inkubasjonstiden forlenges, og sykdommen samtidig er smittsom og symptomfri.

Hva kan dette lære oss

I første rekke må vi revurdere vår beredskap i forhold til smitte utenfra. Vi må ha skikkelige grensekontroller, og vi må ha myndigheter med ryggrad som kan reagere hurtig, og være konsekvente. Allerede for flere år siden så vi at migranter kunne komme rett inn i Europa og Norge — og ta med seg sykdommer vi aldri har sett her tidligere, eller gamle sykdommer som har vært utdødde i mange tiår på grunn av vaksinasjonsprogrammer. Mange av disse har vi sluttet å vaksinere imot. Flere har allerede dødd av Tuberkulose fordi helsepersonell ikke visste hva de var smittet av før det var for sent.

Kilder:

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200127-sitrep-7-2019–ncov.pdf

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001017?query=featured_home

https://twitter.com/ozeee46/status/1221787255448182784

https://www.dailymail.co.uk/health/article-7922379/Chinas-lab-studying-SARS-Ebola-Wuhan-outbreaks-center.html

https://www.washingtontimes.com/news/2020/jan/24/virus-hit-wuhan-has-two-laboratories-linked-chines/

https://www.statnews.com/2020/01/24/dna-sleuths-read-coronavirus-genome-tracing-origins-and-mutations/

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200127-sitrep-7-2019–ncov.pdf

https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-2019-nCoV-transmissibility.pdf

https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-2019-nCoV-transmissibility.pdf

https://www.statnews.com/2020/01/26/containing-new-coronavirus-may-not-be-feasible-experts-say/

https://www.theguardian.com/science/2020/jan/26/coronavirus-could-infect-100000-globally-experts-warn

Facebook Comments