fbpx

Slipper Norge inn hundrevis av mordere, pedofile og voldtektsmenn hver år?

Grensen mellom Norge og Sverige. (Foto: Karin Beate Nøsterud / CC BY 2.5 DK)

En studie fra Storbriannia viser at landet slipper inn over 2.000 utenlandske drapsmenn, pedofile, voldtektsmenn og dømte kriminelle årlig, uten å sjekke deres bakgrunn eller kriminelle historikk.

Av de 2.000 finnes det 827 dømte drapsmenn, 714 voldtektsmenn og 482 pedofile.

Men disse tallene gjelder altså bare de som blir pågrepet eller sjekket på nytt for nye kriminelle forhold av britisk politi. På den måten får britiske myndigheter innsyn i de pågrepnes kriminelle historikk fra sine hjemland og andre EU-nasjoner de måtte ha vært i. Mørketallene vil med rette kunne være mange ganger så høye. 

Storbritannia har ca. 67 millioner innbyggere. Er vi generøse og sier at Norge har ca. 6 millioner innbyggere for tallenes skyld, så vil det tilsvare ca. 200 mennesker i norske forhold.

Norge har ingen grensekontroll mot EU, og de som ankommer Norge blir ikke sjekket for verken rulleblad eller kriminell bakgrunn. Vi har også løsnet på regelverket for «sikre» land som USA og Canada, men det inkluderer også flere ustabile land i Sør-Amerika og Afrika. Det kan bety at Norge slipper inn over 200 drapsmenn, voldtektsmenn og pedofile årlig – altså de som blir tatt. Hvis vi forholder oss til tallene fra britiske myndigheter.

Skulle tallene ikke medfører riktighet så vil vi justere dem i denne debatt-artikkelen alt ettersom hva som er registrert hos norske myndigheter. Hvis tallene skulle være noenlunde riktige, så viser det en svært uansvarlig politikk fra norske myndigheter, som setter norske borgere – norske barn – i en høyere fare enn nødvendig.

Facebook Comments

Daily Mail