fbpx

USA : Uranium One skandalen vil nå bli offentliggjort

Av Ivar Systad, samfunnsdebattant

I en hemmelig høring i Senatet, har et meget viktig og tungt bevoktet vitne forklart seg for komiteen, og fortalt hva som i virkeligheten skjedde angående Uranium One (U1) avtalen.

Det som her fremkommer vil ryste USA og resten av verden, som den hittil største skandalen i USAs historie. Tidligere president Obama som skryter over sine 8 år uten skandaler, vil etter hvert fremstå som den ultimate løgner, når nå disse skandalene begynner å rulle.

Den første skandalen ser altså ut til å bli Uranium One (U1), der vitnet forklarer bl.a. at tanken bak denne avtalen med russerne var å tilrettelegge for videreforedling av uranium til Nord Korea, Iran og Syria. Dette slik at de kunne få ferdigutviklet sine atombomber, selv om dette gikk på bekostning av USA, og deretter som følge av dette fikk 20% mindre uranium igjen til eget forbruk. Et forbruk som ikke bare går til å lage atombomber, men også innen medisin, der USA hadde allerede et for lavt lager av uranium, da denne avtalen ble inngått.

Obama-administrasjonen, med Hillary Clinton som frontfigur, sørget for at denne avtalen ble gjennomført, og et slikt forræderi mot USA, NATO, og hele den vestlige verden har vi aldri før sett i historien. På toppen av det hele ble det fra russerens side innbetalt rundt regnet 145 millioner dollar til the Clinton Foundation i bestikkelser for denne ulovlige handelen. Vi har hørt om «pay for play», som Hillary Clinton introduserte for hele verden, som enkelt gikk ut på å betale penger inn til hennes «fond» for så å få en tjeneste tilbake. Med andre ord korrupsjon på toppnivå. Norge har dessverre også deltatt i dette korrupte spillet med over 600 millioner kroner, der jeg tør påstå at flere tidligere AP-topper har fått internasjonale stillinger i årenes løp, for innbetalte beløp til Bill og Hillary Clintons private pengebinge.

Da Donald Trump ble erklært som vinner av presidentvalget i november 2016, ble 90% av det tilmålte beløpet til Clinton Foundation som regjeringen hadde satt av for 2017, strøket. Dette tyder selvfølgelig på dårlig samvittighet, og at de visste hva de var med på.

Det som nå vil skje videre med alle som deltok i «pay for play» i Clinton Foundation, er at de må avgi sine forklaringer på hva som faktisk har skjedd og hvorfor, fordi en del av politikerne som har deltatt i dette, mulig har blitt lurt inn til å delta på andre premisser en hva som er tilfelle.

Uansett må det gjøres avtaler med mange av disse politikerne, hvis ikke havner mange i fengsel for korrupsjon, og alvorlighetsgraden i saken tilsier at en må vise hensyn. Den opplyste delen av befolkningene verden over vet at en skandale-opprulling er på gang i USA, som også har forgreninger til mange andre land. Inkludert Norge.

Hva som videre skjer med skandale-opprullingene i USA vil tiden vise, men jeg står fast på min påstand om dødsstraff til de som er ansvarlige for dette forræderiet.

Obama, Hillary, Putin, FBI og atotmmateriale. En svært uhellig allianse der det handler om å gjøre seg rike og skape ustabilitet i verden.