fbpx

EU ber Norge oppheve grensekontroller

Returen til åpne grenser, som muliggjør passfrie reiser over hele EU, kommer på et tidspunkt da antall innvandrere som krysser Middelhavet fortsetter å stige, samtidig som tyrkiske myndigheter i økende grad har truet med å gå tilbake på en grenseavtale som har redusert flyten av innvandrere fra Tyrkia til Europa.

Kritikere mener at en opphevelse av grensekontrollene kan utløse en enda større innvandringskrise ved å oppfordre potensielt millioner av nye innvandrere fra Afrika, Asia og Midtøsten til å reise til Europa. Det vil også gjøre det mulig for jihadister å krysse europeiske grenser uoppdaget for å utføre angrep når og hvor de ønsker det, skriver den kjente danske islam- og innvandringskritikeren Søren Kern, som jobber for Gatestone Institute.

På en pressekonferanse i Brussel den 2. mai oppfordret EUs kommissær med ansvar for migrasjon, Dimitris Avramopoulos, Østerrike, Danmark, Tyskland, Norge og Sverige – blant de rikeste og mest ettertraktede destinasjonene i Europa for innvandrere – å fase ut midlertidige kontroller som nå er på plass ved de indre Schengen-grensene i løpet av de neste seks månedene, skriver Søren Kern.

Den såkalte Schengen-avtalen, som trådte i kraft i mars 1995, avskaffet mange av EUs indre grenser, noe som muliggjorde passfrie reiser over det meste av kontinentet. Schengen-avtalen, sammen med den felles europeiske valutaen, er grunnleggende søyler i EU og viktige byggeklosser for å bygge et Europas USA, som talsmenn for europeisk føderalisme er opptatt av å bevare, skriver han.

Avramopoulos, som hevdet at grensekontrollene «ikke er i europeisk ånd av solidaritet og samarbeid,» sa: «Det er på tide å ta de siste konkrete trinnene for å gradvis gå tilbake til en normal funksjon i Schengenområdet. Dette er vårt mål, og det forblir uendret. Et fullt fungerende Schengen-område, fritt fra kontroller ved den indre grensen. Schengen er en av de største prestasjonene i det europeiske prosjektet. Vi må gjøre alt for å beskytte avtalen. »

De midlertidige grensekontrollene ble etablert i september 2015, etter at hundretusenvis av innvandrere ankom i Europa, og da EU-landene, ledet av Tyskland, ga spesiell tillatelse til noen EU-land til å innføre «nødkontroll» i opptil to år. Siden da har EU godkjent seks måneders utvidelser av kontroller ved den tysk-østerrikske grensen, ved Østerrikes grenser med Ungarn og Slovenia, og på danske, svenske og norske grenser (Norge er medlem av Schengen, men ikke EU). Flere land har hevdet at de trenger grensekontroll for å bekjempe trusselen fra islamsk jihadisme.

Den 2. mai annonserte Sverige, som hevder å ha utført de største grensekontrollene blant EU-landene, at det vil fjerne kontrollene ved grensen mot Danmark. Sverige mottok 81.000 asylsøkere i 2014; 163 000 i 2015; 29.000 i 2016, og det samme er forventet for 2017.

Den 26. april ba Østerrike om en ubestemt utvidelse av grensekontrollene. «Når det gjelder offentlig orden og intern sikkerhet, trenger jeg bare å vite hvem som kommer til vårt land», innenriksminister Wolfgang Sobotka. Østerrike, som mottok 90.000 innvandrere i 2015, krever også en «utsetting» av EUs flyktningedistribusjonsprogram, som krever at EU-landene skal akseptere en obligatorisk og proporsjonal fordeling av asylsøkere som kommer til andre medlemsland.

9. mars utvidet Norge grensekontrollen i ytterligere tre måneder. Den 26. januar utvidet Danmark grensekontrollene i ytterligere fire måneder. Integreringsminister Inger Støjberg sa at den danske regjeringen vil utvide grensekontrollene «inntil europeiske grenser er under kontroll.» Den 19. januar annonserte Tyskland og Østerrike at grensekontrollene mellom landene deres ville fortsette på ubestemt tid, «så lenge EUs ytre grense ikke er tilstrekkelig beskyttet.»

I mellomtiden er antall innvandrere som reiser til Europa igjen økende. Av de 30.465 innvandrere som kom til Europa i løpet av første kvartal 2017, ankom 24 292 (80%) Italia, 4 407 ankom Hellas, 1 510 ankom Spania og 256 ankom Bulgaria, ifølge International Office for Migration (IOM). Til sammenligning oversteg antall ankomster til Europa i løpet av hvert av de tre første månedene av 2017 de som ankom i samme tidsrom i 2015, året hvor migrasjonen til Europa nådde sitt høyeste nivå. Trenden forventes å fortsette gjennom 2017. Bedre vær er allerede i ferd med å øke antall innvandrere som krysser Middelhavet fra Libya til Europa. I løpet av bare en uke i april nådde totalt 9.661 innvandrere kysten av Italia, skriver Søren Kern.

Den norske regjeringen har for øvrig vedtatt å utvide grensekontrollen med 6 nye måneder fra 9.mai i år.

Facebook Comments