fbpx

For mange «hvite» politibetjenter i Norge

Politihøgskolen har fått ordre om å bli mer flerkulturell og inkluderende. Skolen skal speile samfunnet og det faktum at vi har over 700.000 innvandrere i Norge, som nå utgjør nesten 14 prosent av befolkningen.

For å bidra i dette arbeidet har man ansatt den 53-årige pakistanske SV-politikeren Akhtar Chaudry som seniorrådgiver.

Hans jobb vil være å lokke flere innvandrere inn i politiyrket.

– Jeg er overbevist om at politiet vil være enda bedre rustet til å håndtere sine oppgaver dersom etaten har en bred sammensetning. Da har man mer forståelse og kompetanse om andre språk, religioner og kulturerer, sier han. (Sitat slutt)

«Etniske nordmenn må aldri få sitte med makta»

Noe av det første Chaudry påpeker er at det for mange «hvite» nordmenn i politiet.

– Dersom kun hvite nordmenn har denne retten, så lever vi i et udemokratisk samfunn. Det må aldri bli slik at én gruppe sitter med makta, mens en annen gruppe opplever maktmisbruk, sier Chaudhry. (Sitat slutt)

D

FOR HVITT: Den pakistanske politkeren Akhtar Chaudry mener at det er farlig med for mange hvite politimenn i et multikulturelt Norge. Det kan oppfattes som maktmisbruk. Nå er han ansatt av Politihøgskolen i Oslo for å endre på den etniske profilen. (Foto: Politiforum.no).

Akthar Chaudry sin uttalelse kommer bare måneder etter at en annen profilert samfunnsaktør, lederen for Det Mosaiske Trossamfund og nestleder for Antirasistisk Senter, Ervin Kohn, uttalte at det er for mange etniske nordmenn i Norge og at disse står i veien for å skape et flerkulturelt og rasismefritt samfunn.

Rekrutterer blant muslimer i moskeer, skoler og idrettsarenaer

Ansatte fra politiet oppsøker nå trossamfunn, skoler og idrettsarenaer for å inspirere innvandrerungdommer til å søke seg til Politihøgskolen. Spesielt moskeer er en arena der politiet de siste årene søker å nå sine nye rekrutter.

– Politifolk havner i krevende situasjoner der man, i verste fall, risikerer sitt eget liv. Jeg har selv pakistansk bakgrunn, og jeg mener det er viktig at innvandrere tar ansvar og blir politi, sier Chaudhry.

D

ETNISK KVELD HOS POLITIET: 13. januar kl 17.00 arrangerer Politihøgskolen åpen dag. Akhtar Chaudhry håper at mange ungdommer fra Groruddalen tar turen innom for å lære mer om etaten. (Foto: Phs.no).

Ikke uproblematisk

Den statsstøttede tenketanken Human Rights Service, påpeker at en påkrevd integrering av ikke-etnisk nordmenn inn i polititjenesten ikke er uten sine konsekvenser. Her fra en sak i Storbritannia:

A secret high-level Metropolitan police report has concluded that Muslim officers are more likely to become corrupt than white officers because of their cultural and family backgrounds.

The document, which has been seen by the Guardian, has caused outrage among ethnic minorities within the force, who have labelled it racist and proof that there is a gulf in understanding between the police force and the wider Muslim community. The document was written as an attempt to investigate why complaints of misconduct and corruption against Asian officers are 10 times higher than against their white colleagues.

The main conclusions of the study, commissioned by the Directorate of Professional Standards and written by an Asian detective chief inspector, stated: «Asian officers and in particular Pakistani Muslim officers are under greater pressure from the family, the extended family … and their community against that of their white colleagues to engage in activity that might lead to misconduct or criminality.»

It recommended that Asian officers needed special anti-corruption training and is now being considered by a working party of senior staff.

The report argued that British Pakistanis live in a cash culture in which «assisting your extended family is considered a duty» and in an environment in which large amounts of money are loaned between relatives and friends.

HRS sin leder, Hege Storhaug, har lang og god kontakt innad i det pakistanske miljøet i Norge og bekrefter at det internt i politiet er mistanke om at lojaliteten til pakistanske politimenn- og kvinner, er større til egne familier og miljøer enn til sine yrkeskollegaer og arbeidsgiver.

Storhaug nevner også to store mediasaker som omhandlet norsk-pakistanske politibetjenter og hvor media holdt dette skjult for sine lesere. Fra HRS.no:

Minner også om saken fra taxfree på Gardermoen der en Oslobetjent ble tatt for tyveri. Saken vakte stor irritasjon internt i media da personens opprinnelse ble holdt skjult og førte til et negativt lys på Oslopolitiet som sådan. Saken var knyttet til en norskpakistansk kvinnelig betjent, har jeg fra kilde internt.

Det samme gjelder ”rollemodellen” i Oslopolitiet, også hun norskpakistansk, som ble siktet for menneskehandel i 2013 med en kokk og pakistaner uten lovlig visum, som hun dertil hadde giftet seg med, og han hadde søkt familiegjenforening. Politiet fant kokken og ektemannen i leiligheten til kvinnen, som jobbet i utlendingspolitiet. Politiet mente det handlet om et proformaekteskap.

(Sitat slutt).

Lavere inntakskrav

Det har i mange år vært et uromoment for politistudenter, både norske og med innvandrerbakgrunn, at man har hatt lavere inntakskrav for minoritetsstudenter. Man sløyfet blant annet minstekravet med karakteren 3 i norsk, krav om svømmeferdigheter,  samt andre krav for ikke-etnisk norske studenter.

Senkningen av disse kravene førte til at det ble reagert fra sensorer hos Politihøgskolen som gikk ut med advarsler om svært svekkede eksamensresultater og bekymring over studentens kunnskapsnivå.

Fra Klassekampen:

«Med denne henvendelsen ønsker jeg å uttrykke en bekymring over en tydelig reduksjon i det faglige nivået i strafferett, straffeprosess og ordensjuss», skriver Vale i et bekymringsbrev til rektoren ved Politihøgskolen (PHS), som Klassekampen har fått tak i.
(…) jeg ønsker å tilføye at en del av mine medsensorer, herav også to statsadvokatkolleger, hadde et klart inntrykk i år av at det faglige nivået gjennomgående er blitt dårligere».
«I tillegg finner jeg grunn til å påpeke at enkelte av studentene har en så dårlig skriftlig framstillingsevne at det er vanskelig å forstå at de kan ha bestått PHS-kravene om minstekarakteren 3 i norsk på videregående skole».

(Sitat slutt)

Dette har man nå gått vekk ifra etter flere år med heftige debatter.

Minoritet i politiet krav2

D

FJERNET SÆRKRAV: Etter flere år med heftige debatter om særkrav for innvandrere, har man nå gått vekk ifra disse. (Faksimile: Politiforum.no).

Hijab i politiet og trusler mot jøder

I 2008 var det også en større debatt på Stortinget og i mediene vedrørende bruk av det religiøse plagget hijab for muslimske politibetjenter. Det ble først innstilt en aksept av dette, men etter flere runder mellom statsminister Jens Stoltenberg, justisminister Knut Storberget, politiets fellesforbund ved Arne Johannessen og opposisjonspartiene på Stortinget så valgte man å gå vekk fra forslaget.

Et flerkulturelt samfunn har også utfordringer mellom de ulike etniske minoritetene i Norge. I 2007 skal en muslimsk politistudent ha oppført seg svært aggressivt under et besøk i en synagoge og truet jøder. Fra VG:

Lederen av det jødiske museet, Henriette Khan, svarte ifølge brevet «… at dette ikke handler om hvilken religion eller kultur den besøkende tilhører, men om respekt for det gudshus man er i – og sammenlignet det med å ta av seg på beina når man går inn i en moské.

Til dette nærmest ropte studenten, kombinert med et svært truende kroppsspråk: «Dette gir jeg blanke f….. i», hvorpå han gikk inn og slengte døren igjen etter seg. Khan oppfattet ham så aggressiv at hun der og da ikke våget å forfølge saken.», heter det i brevet.

En tid etter opptrinnet ble trossamfunnet ringt opp av en medstudent fra Politihøgskolen, som kunne fortelle at politistudenten hadde skrytt av at han «endelig hadde satt jødene på plass», heter det i brevet.

(Sitat slutt)

Ikke bare innen politi det skal rekrutteres

Frieord.no hadde i desember en artikkel som omhandlet hvordan man hadde senket kravene til brannmann-utdannelsen for innvandrere i Sverige. Endog hadde man akseptert en søker fra Balkan med kriminelt rulleblad, for blant annet ran og involvering i en grov gruppevoldtekt der flere utenlandske menn voldtok et kjærestepar fra Danmark på ferie i Sverige.

I begrunnelsen for ansettelsen av den kriminelle mannen hadde man vektlagt at ansatte med innvandrerbakgrunn muligens ville kunne få stoppet de voldelige angrepene, steinkastingen og mordforsøkene på brannmenn ved utrykning i de mest innvandrertette områdene.

RANSDØMT: En innvandrer fra Balkan med rulleblad for blant annet ran og involvering i en grov gruppevoldtekt skal fra nyttår jobbe som brannmann i Malmø. (Foto: Fria Tider/Räddningstjänsten Syd).

RANSDØMT: En innvandrer fra Balkan med rulleblad for blant annet ran og involvering i en grov gruppevoldtekt skal fra nyttår jobbe som brannmann i Malmø. (Foto: Fria Tider/Räddningstjänsten Syd).

Presset på brannetaten i Malmø ble så stort etter oppslaget at de så seg nødt til å stenge ned kontoene sine på sosiale medier.

Relatert:

– Politimann forlatt av sine egne i Sverige

– Innvandrere angre politistasjon i Sverige

– Terrorangrep i Paris – 12 drept – politimann henrettet av islamister

– Asylsøker dyttet politimann i døden

– Afroamerikaner drepte to politimenn i USA

– Ulovlig innvandrer drepte to politimenn

– Dømt for å slått politimann – fikk lavere straff på grunn av negative opplevelser fra hjemlandet

Facebook Comments