fbpx

FORSVARET: Muslimske rekrutter nekter å gi førstehjelp til det motsatte kjønn

Ifølge muslimenes hellige bok, koranen, har ikke menn eller kvinner lov til å ta på hverandre. Kvinner er også ansett for å være verdt kun halvparten av en mann.

Fra før har Forsvaret tillatt bruk av blant annet hijab til uniformen. Man har også innført halal-sertifisert mat i forsvarets kantiner og under feltøvelser. For dette har Forsvaret mottatt en inkluderingspris fra norske myndigheter.

Nå har det imidlertid oppstått religiøse komplikasjoner under feltøvelser på Madla.

Les også: 20 prosent av grunnskolene i Norge kjønnsdeler undervisningen

Les også: Barneskole i Drammen tilbyr kun halal-mat til elevene

Fra Forsvarsforum:

På rekruttskolen på Madla har noen muslimske rekrutter vegret seg mot å ta på medsoldater av motsatt kjønn. Temaet har dukket opp under utøvelse av førstehjelpsdrill.

Dette har vært diskutert tidligere også, men problemet har blitt løst ved samtaler med den enkelte. Nå ba vi sentrale myndigheter om en prinsipiell avklaring, sier nestkommanderende ved KNM Harald Haarfagre – kommandørkaptein Trygve Jensen.

Det går både på å yte hjelp og motta hjelp. Vår vurdering er at i sanitetssammenheng gjelder ikke forbudet mot å komme i kontakt med det motsatte kjønn, sier feltprost Alf Petter Hagesæther.

VIDEO: Muslimsk organisasjon sier julefeiring er forbudt for muslimer

Feltimam Najeeb ur Rehman Naz påpeker at Koranen understreker viktigheten av å redde menneskeliv, det å redde ett liv anses som å redde menneskeheten.

Soldater har et særlig behov for å kunne redde liv. Da må de også være trent til det, sier major Najeeb Naz.

Les også: Nordmenn mener islam ikke samsvarer med norske verdier

I Forsvarsstaben støtter de Feltprestkorpsets syn om at alle soldater må ha fullverdig utdanning, også på sanitet:

Det er uansett viktig å møte soldatene på en god måte og svare godt på spørsmålene de har. De ulike avdelingene i Forsvaret er fleksible der det er mulig og ønskelig, uten at det går på akkord med kvaliteten og det nødvendige innholdet i undervisningen. Forsvaret er åpent for mangfold, også religiøst, og alle skal få en fullverdig soldatutdannelse, sier oberstløytnant Lena Kvarving.

Hun jobber med likestilling og mangfold i Forsvarsstaben.

– Er det imidlertid noen som ser at verneplikten og dens innhold går på tvers av egen overbevisning, bør dette avklares før oppstart. (Sitat slutt).

Les også: Norge har fått sin første imam i Forsvaret

Her er et innlegg på Forsvarsforum, hvor en major påpeker at religion er med på å splitte Forsvaret.

Les også: Muslimer tar over norske fengsler – truer, slår og tvinger islam på medfanger

Relatert:

Facebook Comments