fbpx

Afrika i Vesten – hvorfor får de det ikke til? Podcast #2

Hvorfor får hvite mennesker og hvite nasjoner skylden for at sortes IQ er så lav at de ikke klarer å hevde seg i våre vestlige samfunn? Den gjennomsnittlige IQen i Afrika finnes helt ned til 50-tallet og holder seg i all hovedsak på 60- og 70-tallet. Noen få nasjoner har klart å komme seg opp til 80-tallet, men disse er i klar minoritet på kontinentet. I USA hvor sorte og hvite har blandet seg sammen i hundrevis av år, er gjennomsnittet for afroamerikanere på 85. Det er bare 6 poeng unna det å bli betegnet som mildt tilbakestående innen vitenskapen. Med en slik IQ kommer man ikke inn på universiteter eller høyskoler. Man får ikke jobber innen medisin, teknologi eller vitenskap. Man har også en større tilbøyelighet med å være kriminell, voldelig eller begå seksuelle overgrep. Det finnes selvsagt afroamerikanere med høy IQ som presterer bra og fungerer i det amerikanske samfunnet. Men tilsvarende finnes det også afroamerikanere med IQ langt under 85 og som utgjør en underklasse som aldri vil kunne fungere normalt og alltid være avhengig av hjelp fra samfunnet for å overleve.

Den samme utviklingen og tilstanden finnes i Europa og Norge. Nordmenn har i snitt 100 IQ-poeng. De fleste afrikanske innvandrere og mennesker fra den tredje verden ligger titalls poeng under dette og har ikke den mentale kapasiteten som kreves for å fungere i et høyteknologiske og moderne samfunn. Så er spørsmålet, hvorfor skal jeg og mine barn få skylden for biologien og evolusjonen til mennesker fra den tredje verden. Mennesker som frivillig har kommet til våre nasjoner? Men la det være klart, sorte, gule, brune, røde og hvite mennesker er like mye verdt som mennesker. Alle har rett til et liv i frihet og ikke bli forfulgt på grunn av sin etnisitet, kultur eller religion. Men når man krever at alle folkeslag og raser skal stille likt i alle aspekter av samfunnet vårt, så er vi på ville veier. Da har vi forlatt realiteten og forflyttet oss over til den politiske ideologiens verden.

I Norge er en av største innvandrergruppene somaliere. De har en gjennomsnittlig IQ på 68. Det klassifiseres av legestanden i Norge som personer med svært mentale begrensninger. Så og si all høyere utdanning, militæret og arbeide som krever selvstendig tenkning er utelukket.
 

Hvis du har 85 i IQ i Norge så er sjansen stor for at du trenger spesialundervisning og oppfølging under skolegangen, og at du får deg en jobb via nav eller en av de mange organisasjonene som hjelper vanskeligstilte og mennesker med ulike handikapp. Dette er altså den gjennomsnittlige IQen til sorte i USA. Det forklarer den massive fattigdommen og høye kriminalitetsstatistikken. Og det er likt i alle vestlige land for mennesker som kommer fra Afrika.

Asiatere har en høyere IQ enn hvite. Ingen krever at de skal føle skyld fordi hvite ikke kommer inn på universitetet like ofte som dem. Faktisk har universitetene i USA innført en regel om at østasiatere må ha en betydelig høyere poengsum på sine tester for å få en plass på universitet enn afroamerikanere. De diskrimineres altså på bakgrunn av sin rase og etnisitet. Og dette har fått pågå i mange år uten at noen har stoppet det.

Bevisene for at de ulike folkeslagene og rasene på vår klode ikke kan byttes og erstattes om hverandre uten at det får alvorlige konsekvenser er mange. Dette gjelder alle former for statistikk fra arbeidsliv, skoler og kriminalitet. Afrika har over 50 nasjoner og 1 milliard mennesker. Allikevel produseres det ingenting som kan sammenlignes med det nasjoner i Øst-Asia, Australia, USA eller Europa kan vise frem. På det afrikanske kontinentet har man ingen teknologi, vitenskap, matematikk, romprogram, elektroniske produkter, bilmerker, litteratur, universiteter, finansdistrikt, t-baner, teater, bibliotek, tunneler eller broer. Ingen internasjonale artister reiser på Afrika-turne for å holde konserter og Afrika produserer ingen nobelprisvinnere innen noen viktige fag eller har gitt verden noen oppfinnelser. Det er faktum. Det er sannheten. Å kalle det rasisme er komplett idioti og en farlig politisk ideologi som har satt seg fast hos venstresiden.

Og ser vi på nasjoner i Afrika og Midtøsten som har noe av det ovennevnte jeg har ramset opp her, så er det planlagt av hvite, laget av hvite og drevet av hvite. Veier, sykehus og bygninger i Afrika? Rester av kolonitiden og de hvite som fremdeles bor der i dag. Skyskraperne i Midtøsten? Tegnet og realisert av europeiske arkitekter og ingeniører. Oljen som er hentet opp som finansierer alt? Europeere igjen. De siste tiårene har også spesielt Kina seilt opp som en stor investor i Afrika og bygd fabrikker, veier og offentlig kommunikasjon, der det før ikke eksisterte noe. Hvis ikke Vesten hadde kommet til Afrika, Midtøsten og deler av Asia, så ville de fremdeles ha levd som de gjorde for mange hundre år siden som nomadefolk, klaner og urbefolkning. Forestill deg det.

Store deler av Europa og Nord-Amerika har en vinter- og overlevelseskultur, herdet og utviklet over mange tusen år. Hvis vi ikke jaktet, sådde og lagret så døde vi. Hvis vi ikke planla, forutså eller tok sjanser, så døde vi. Og mange ganger døde vi uansett som følge av naturkatastrofer eller sykdom. De som overlevde ble sterkere og smartere. De utviklet sine samfunn og videreførte sine gener til neste generasjon. Slik har det ikke vært i Afrika og store deler av Asia, der varmen og naturens mangfold stoppet hjernens utvikling og overlevelsesinstinkt. Uansett hvor europeerne satt sine føtter utenfor dagens vestlige samfunn, så møtte de primitive stammer og folkeslag, og mangel på både det skrevne ord eller hjulet. De hadde ikke temmet dyr eller pløyd land. De hadde ikke ild eller preservering av mat. De levde i stor grad av det naturen gav dem uten kamp eller innsats.

Et godt bevis på hvordan hvite mennesker bygger samfunn, er hvordan boerne med røtter i Nederland bygde opp Sør-Afrika til et nærmest vestlig land helt sør på det afrikanske kontinentet. Der har man veinett, skyskrapere, elektrisitet, rennende vann, sykehus, universiteter, teater, opera, bibliotek, storslåtte hoteller og museer, og et svært godt utbredt jordbruk. I sine glansdager hadde de produksjon av biler og et eget romprogram. I dag, etter terroristen Nelson Mandela vant valget og det rasistiske partiet ANC har fått sitte med makten, så er landet på full fart utfor stupet og vil om ikke lenge være på nivå med sine nabostater i den tredje verden. Der boernes 100 IQ-poeng skapte velstand, arbeide og sivilisasjon, så vil de sorte sørafrikaneres 77 IQ-poeng, føre landet tilbake i en tid uten rennende vann eller elektrisitet.

Vi har hatt innvandring fra den tredje verden i snart et halvt århundre til Vesten. Allikevel glimrer mennesker fra Afrika og store deler av Asia med sitt fravær på viktige og ettertraktede posisjoner i vårt samfunn, om det gjelder politikk, industri, vitenskap, utdanning, media eller finans. De har rett og slett ikke høy nok IQ til å lykkes i så stor grad som det vi har. Og igjen, det er ikke rasisme eller hat, det er kalde fakta. Det er beviselig og vitenskapelig. Det er sannheten.

Det er selvfølgelig også andre faktorer som spiller inn i samfunnsbygging, som innføring av demokrati og kultur. Land i Asia, som har en høyere gjennomsnitts-IQ enn f.eks Norge, mangler menneskerettigheter, innovasjon eller demokrati. De har latt seg forføre av totalitære ideologier og ødelagt mange generasjoner med krig og konflikt. Kultur har en stor del av kaka på hvor et land står, i tillegg til IQ. Det er nok ingen som ønsker å øke IQ’en i Norge på bekostning av vår medmenneskelighet, ærlighet, åpenhet og generøsitet.

Å tro at store deler av befolkningene fra fremmede kontinenter kan flyttes over til våre nasjoner og integreres og fungere på «en-to-tre», er en sosialistisk og uvirkelig drøm. Det handler ikke om at noen er «bedre mennesker» . Det handler om at vi alle på jordkloden har vår plass i det økologiske systemet. En plass som vi har fått etter tusenvis av år med evolusjon og folkevandring. Afrikanere lever forholdsvis lykkelig og normalt i sine nasjoner, som vi gjør det i våre. Å presse afrikanere inn i Europa, eller presse europeere inn i Afrika vil bare skape uro og konflikt. Mennesker kjemper alltid om makt og å videreføre sin egen kultur og levemåte. Det er slik vi er laget fra naturens side. Å endre dette økosystemet slik vi nå gjør med masseinnvandring er uansvarlig og farlig.

Og for de som måtte tro at hvite mennesker er ufeilbarlige, så ta det med ro. Vi hvite mennesker i Vesten har klart å gjøre livet både trist og leit opp gjennom tidene med religiøs forfølgelse, militære invasjoner, totalitære ideologier, diktaturer og for ikke å glemme rosinen i pølse, atombomben. Men det er altså det gode og det onde som gjør oss mennesker. Kampen for å overleve og bygge videre. Så lenge det gode vi gjør overgår det onde så klarer vi å bygge videre og skape en bedre fremtid for våre barn. Vi har IQen til å bygge moderne sivilisasjoner med høyteknologiske samfunn. Det har ikke menneskene på det afrikanske kontinentet. De har nok med å fø seg selv og overleve hverdagen basert på sin egen evolusjon og historie.

La oss holde oss hver for oss og fostre våre sterke sider, og jobbe med våre svake sider. La oss være et lappeteppe av kulturer og kunnskap på jordkloden vår, men med klare grenser. La oss hjelpe hverandre der vi kan for en bedre hverdag for alle folkeslag og nasjoner. Men å tvinge oss sammen gjennom brutale ideologier og politiske visjoner vil bare skape uro og nød. I verste fall krig, så lenge vi nekter for de vitenskapelige og naturlige forskjellene vi er utstyrt med fra naturens side.

Facebook Comments