fbpx

Demokratene vil frata politikerne makten over Norges største mediebedrift.

(Foto: Pixabay)

Av Christen Krogvig, Demokratene

Demokratenes vingeklipping av NRK vil gi mer demokrati og mindre bompenger

NRK er landets største mediebedrift med nesten 6 milliarder kroner i budsjett og rundt 3700 ansatte. NRK drifter fire TV-kanaler og tretten riksdekkende radiokanaler. I tillegg har NRK et av landets største nettsteder; NRK.no. I følge Wikipedia benytter 85% av befolkningen NRK daglig. Men mens man etter hvert har funnet ut at det er bedre å la private drive de fleste bedrifter, fortsetter politikerne å drive landets største mediebedrift. Medier kan utmerket godt drives av private.

Det ble en gang sagt om Jugoslavias president Slobodan Milošević at “vår diktator trenger ikke konsentrasjonsleirer. Han styrer våre hjerter ved hjelp av fjernsynet.” Det samme gjelder åpenbart også norske myndigheter. De kontrollerer NRK for å sørge for at befolkningen manipuleres til å tro og mene det myndighetene vil at de skal to og mene. NRK er derfor en av mange hindringer som står I veien for etablering av ekte demokrati I Norge. Etter hvert har vel folk gått lei av manipulasjonen, og de ønsket ikke lenger å betale lisens. I så fall ville regimets grep om folkets hjerter bli svekket.

NRK må demokratiseres, sier Christen Krogvig. (Foto: Demokratene.no)

Jeg vil tro at det var derfor myndighetene fjernet NRK-lisensen og tvang alle til å være med på å betale for å bli manipulert. Demokratene erkjenner behovet for å demokratisere Norge. I partiets program står det således: «For å skape et fungerende demokrati er det viktig at mediene retter et kritisk lys på myndighetene og slipper til opposisjonelle stemmer.

Dersom Norge skal være et demokrati bør ikke de største mediebedriftene kontrolleres av landets ledere. NRK blir dessverre kontrollert av den politiske eliten. De partiene som allerede er på Stortinget, får all oppmerksomhet, og partier som er i pposisjon til den etablerte eliten, ties i hjel. NRK bør omorganiseres for å kunne fylle det ansvar en allmennkringkaster bør ha i vårt samfunn.

Demokratene vil derfor dele opp NRK i to mediebedrifter som hver har en TV-kanal og en radiokanal. Den statlig eide kringkastingens andel av mediene skal reduseres slik at publikum for mer informasjon fra ikke-statseide medier. Det er ikke ønskelig at en statlig mediebedrift skal ensrette befolkningen i landet.

Ettersom NRK skal bistå befolkningen med å føre tilsyn med politikerne skal de to statlige mediebedriftene øverste ledere ikke velges av politikerne som mediebedriftene jo skal føre tilsyn med. I tråd med Demokratenes prinsipp om at makt skal flyttes fra eliten til folket skal lederne i disse mediebedriftene velges av lisensbetalerne. Dette og andre valg skal organiseres gjennom Altinn.» Denne radikale omleggingen vil sikre følgende:

1. NrK vingeklippes, og politikernes makt til å påvirke folks hjertes reduseres.

2. Det vil bli dannet to mediebedrifter med forskjellig politisk profil. Det er grunn til å tro at det vil bli stemt frem en borgerlig og en sosialistisk kringkastingssjef.

3. Lisensbetalerne vil velge sjefene for de to mediebedriftene. Mediene skal rette et kritisk lys mot politikerne. Det er kun realistisk dersom kringkastingssjefene ikke utpekes av de samme folkene som de skal føre tilsyn med. I private selskaper er det ikke styret som utpeker revisor, men eierne. Det samme burde gjelde de som skal føre tilsyn med våre politikere.

4. Det to nye mediekonsernene vil være mye mindre til sammen enn dagens NRK. Jeg tror det er mulig å redusere kostnadene fra 6 til 2 milliarder kroner. Dette vil kunne innføres ved langt lavere lisensavgift enn vi har hatt tidligere. Og den enkelte vil, ved å betale lisen, også få en rett til å velge sjefen for den eller de allmenkringkasterene man måtte abonnere på.

5. Staten vil spare 6 milliarder kroner. For Demokratene er det å fjerne bommene en svært høyt prioritert sak. Det er mange muligheter for å dekke inn de 10 milliardene som det koster å fjerne bommene. Bommene skal vekk. Og de 6 milliardene som Staten sparer på å vingeklippe NRK kan alene redusere bompengene med 60%.

Facebook Comments