fbpx

Hvorfor ikke like godt eie en hel planet?

Av Vox

Nye, alternative medier omtaler modig elendigheten vi i dag opplever i tidligere så trygge og gode vestlige land. Men i iveren etter å få myndighetene til å ta inn over seg hva de har satt i gang, for kanskje å få dem og stemmekveget til å endre kurs, misser man at all djevelskapen er VILLET!

Nasjonalismen SKAL knuses!

Selvsagt VET globalaktørene bak denne revolusjonen at det gamle, nasjonal-konservative Vesten knuses. For det ER jo nettopp DET som er hensikten. En ny, global verdensorden kan IKKE leve side om side med Gud, Konge og FEDRELAND. Kristenheten må derfor bort ved hjelp av antagonisten islam, slik at veien står åpen for NWO.

Religion har vært nyttige idioter opp i gjennom tidene for kongers og keiseres konsolidering av deres maktposisjoner i folkedypet. Nå har imidlertid islam konvertert til en trussel mot verdensfreden med imamer sittende på plutonium og nordkoreansk raketteknologi – som gleder seg til å dø for å møte allah. Han er nemlig blitt mer gjenstridig enn globalistene hadde regnet med.

Religion et hinder som må bort Vi vil derfor snart få bli vitne til at verdenssamfunnet går til dramatiske skritt for å forby all offentlig religionsutøvelse worldwide. Det blir rett og slett en livsnødvendighet for de store nasjonene å ty til helt ekstraordinære grep, i det en kjernefysisk vinter kan konvertere planeten til en universell ikke-plass også for Rockefeller, Rotschild, Soros, Bilderberger og Davosgutta.

Trump befinner seg nå med to hangarskipsgrupper rundt Hormuzstredet og utplasserer Patriot bakke-til-luft-missiler samt B1 og B2 strategiske atombombefly i Qatar. Israel er i følge det anerkjente militærtidsskriftet «Janes defence weekly» i stand til å utrydde alt liv på jorden 3,5 ganger. Midtøsten er derfor akkurat NÅ et særdeles ustabilt oppmarsjområde der imamer, mullaher og ayatollaer er villig til å ofre ALT for å motstå «den store Satan» – USA. Da Saddam tente på oljekildene bare i vesle Kuwait, sank temperaturen worldwide. En kjernefysisk vinter derimot går det knapt an å tenke seg noen utgang i fra. Putin vil selvsagt også forsvare sine nyvunne baser ved Middelhavet med all styrke.

Momentum – vinn eller forsvinn

Religion vil derfor høyst sannsynlig legges død i den eneste store fredspotten det er mulig for globalistene å oppdrive. De har ikke flere virkemidler igjen i verktøykassen etter at de har satt i gang verdenshistoriens mest vanvittige demografiske eksperiment. Det er NÅ de snart må vise handlekraft for ikke å miste momentum. Ellers taper de ALT. Og de vil ALDRI gi seg.

Svært mange andre vil også trolig støtte en desavuering av religion. Tenk på Vatikanets gigaformue. Ja selv den norske kirken er Norges største eiendomsbesitter etter Statskog. Vanvittige formuer kan igjen tilfalle nasjonene (les: elitene) over hele fjøla. Vinn,vinn!

Hele planeten like greit

Ettersom «klimakrisen» og andre dekkoperasjoner mister sin effekt til å skjule ødeleggelsen av landegrenser og tidligere homogene nasjoner, vil et gigafokus på religion generelt generere det siste nødvendige momentum for iverksettelsen av å konvertere FN til et redskap for en global verdensregjering.

Ingen har derimot ennå spurt offentlig hvem vi skal ringe til for hjelp om en slik ene-regjering «tar en Adolf». Mannen i månen? Dantes inferno vil fortone seg som et populært feriemål om global-eliten lykkes. Alt Adolf og Stalin glemte i regnestykket sitt har de denne gangen tatt høyde for. For hva er vel simpel makt over land eller verdensdeler for topp-eliten?

Hvorfor ikke likeså godt en hel planet?