fbpx

Norsk ungdom får ikke gullstipend verd over hundre tusen kroner årlig slik flyktninger gjør

 

Av Vidar Kleppe – Politisk nestleder for Demokratene

I Norge kan faktisk personer få flyktningstipend både i grunn- og videregående skole etter opplæringsloven § 4A-1. Den sier at utenlandske statsborgere som har fått asyl i Norge kan sette seg på skolebenken med full økonomisk dekning. Jo tidligere en begynner å utdanne seg etter ankomst til Norge, jo lengre kan en motta og få  flyktningstipend – som på folkemunne med rette blir omtalt som «gullstipendet» med en verdi på over hundre tusen kroner i året.

Om en flyktning som eksempelvis har fått asyl i Norge, begynner på en utdanning her i landet innen tre år etter at han/hun kom til Norge, kan vedkommende få gullstipend i hele tre år. Begynner en på utdanning innen fire år etter at en kom til Norge, kan en få gullstipend i to år.

Går en i vanlig videregående opplæring som de har rett til etter opplæringslova, får en særbehandling som ikke norske elever får – ved at den økonomiske støtten flyktningen får blir gjort om til et gullstipend. Tall i kroner basert på undervisningsåret 2018-2019 gir da den utenlandske studenten hele 108.250 kroner årlig i gullstipend.

GRATULERER: Klarer du å komme til Norge som asylsøker venter økonomiske gullstipend i hundretusenklassen på deg. Er du derimot norsk har du ikke tilgang på denne ordningen og må ta opp studielån. StockSnap / Pixabay

Dette viser at stortingspartiene forskjellsbehandler norske elever og gir urimelige særordninger til utenlandske statsborgere som har fått opphold og asyl i Norge. Jeg er derfor en sterk motstander av et norsk utdanningssystem som ikke gir norsk ungdom like økonomiske rettigheter gjennom like stipender – som utenlandske statsborgere som har fått opphold og asyl i Norge får.

Dessverre er det bare Demokratene av partiene i Norge som sier nei til denne utdannelsespolitikken. Dette er økonomisk diskrimineringen av norsk ungdom som tar utdanning og som årlig ikke får flyktningstipend på over hundre tusen kroner kastet etter seg. Penger betalt av norske skattebetalere.