fbpx

Pensjonistene gikk ned i kjøpekraft også i 2018 – for fjerde året på rad

Av Terje Larssen, Sentralstyremedlem, Demokratene i Norge

Pensjonistene blir hengende etter i samfunnets velstandsutvikling. 2018 var det fjerde året på rad at pensjonistene gikk ned i kjøpekraft.

Teknisk beregningsutvalg leverte sin foreløpige rapport som vil ligge som grunnlag for vårens tariffoppgjør. Der viste det seg at den gjennomsnittlige reallønnsveksten for lønnstakere har vært 0,3 prosent i 2018. På grunn av underreguleringen av pensjonene med 0,75 prosent, så har altså kjøpekraften for pensjonistene gått ned også i 2018. Det er fjerde året på rad som pensjonistene har blitt lønnstaperne.

Demokratene har som et av flere forslag ment at i påvente av at underreguleringen skal fjernes, gått inn for at man går over til det opprinnelige forslaget til underregulering som Pensjonskommisjonen foreslo, d.v.s. at man underregulerer med halvparten av forskjellen mellom pris- og lønnsvekst. Da ville pensjonistene aldri gå ned i kjøpekraft, selv om de vil har dårligere utvikling av kjøpekraft enn lønnstakerne.

Dette er et av flere forslag Demokratene mener bør gjennomføres for at at pensjonistene skal ha en rettferdig kjøpekraft. Demokratene har lenge frontet dette tiltaket, men det har dessverre falt i dårlig jord hos stortingspartiene.