fbpx

Bompenger må avskaffes

Norge trenger ikke bompenger. Fakta er at alle stortingspartiene «elsker bompenger». Dette selv om de til det norske folk sier: Nei til bompenger. Et av de verste eksempelet på dette er «dobbeltspillet» til regjeringen Solberg som i årene fremover vil flå norske bilister med 100-vis av milliarder kroner i bompenger og økt rushtidsavgift gjennom stortingsvedtak og forpliktelser i NTP – Nasjonal Transportplan.

Dette skjer utrolig nok ved at den «ikke-vestlige innvandringen» til Norge koster norske skattebetalere anslagsvis årlig «astronomiske» 250 milliarder kroner! I tillegg til dette rulles det i rekordfart ut av Norge – nesten hele 40 milliarder kroner fra norske skattebetalere bare i 2018 – til i den statlige tvungne U-hjelpen.

I media kan vi alle også til stadighet lese at Fremskrittspartiet sier at de er imot bompenger, men hva hjelper det bilistene når Fremskrittspartiets samferdselsminister daglig setter nye Norgesrekorder i bompenge- og rushtidsavgift i sin iver etter bompenger fra norske bilister?

Faktum er at det kun er ett parti som ikke vil dobbeltbeskatte bilistene med bompenger, og det er Demokratene. Vi vil nemlig benytte alle bilrelaterte avgifter – til sammen 60 til 67 milliarder pr. år –  samt alle nødvendige bevilgninger over statsbudsjett til samferdselsformål, med store kutt i u-hjelp og innvandring.

Og her er det faktisk hundrevis av milliarder å hente. I tillegg til dette vil Demokratene selvsagt fjerne alle bomstasjoner og bygge veier i et tempo som nasjonen Norge kan bli stolt av uten bompenger.

Nok er nok!