fbpx

Danmarkistan – På 14 danske videregående skoler er innvandrere i flertall

Andelen av innvandrere og etterkommere av innvandrere på videregående skoler i Danmark stiger. I 2018 utgjorde de 12 prosent av elevene. På de fleste videregående skoler er andelen av innvandrere og etterkommere lavere enn landsgjennomsnittet, mens den på relativt få videregående skoler er markant høyere. På 14 videregående skoler har flertallet av elevene en annen opprinnelse enn dansk.

Bare fra 2005 til 2019 så steg andelen innvandrere i videregående skoler i Danmark fra 8 til 12 prosent. Etterkommere av innvandrere steg fra 3.7 prosent til 8.9 prosent.

Les mer på Den Korte Avis.

Relatert: