fbpx

Høyre vil at mottakere av sosialhjelp skal fungere som «slaver»

Saken vitner på alle måter om hvor distanserte norske politikere og eliten er fra vanlige mennesker. Fattige som mottar sosialhjelp blir tydeligvis sett på som late og udugelige.

Tross alt er det kun de færreste her i landet som kan håve inn millionlønn som yrkespolitikere.

NTB/Resett skriver følgende:

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) er blant dem som har hyllet aktivitetsplikten som en suksess, og uttalt at hun vil innføre den også for de over 30 år.

– Vi har i dag aktivitetsplikt for dem under 30 år, og foreløpig ser det ut til å fungere veldig bra. Det er færre under 30 år på sosialhjelp, viser tall fra SSB. Derfor vil vi nå utvide ordningen og også stille krav om aktivitet til dem over denne alderen, sa Hauglie i et intervju med Aftenposten tidligere i vinter.

Aktivitetsplikten innebærer at det er mulig å holde tilbake penger for dem som motsier seg aktivitet. Ifølge Granavolden-plattformen ønsker regjeringen også å utrede et system med fast aktivitetsplikt for unge på andre ytelser – unntatt uføretrygd.

Moderne slaveri

Som saken i NTB/Resett avslører, har arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie tatt til orde for slik aktivitetsplikt for fattige i et intervju med Aftenposten i februar.

I intervjuet med Aftenposten begrunner Hauglie at aktivitetsplikten for mottakere av sosialhjelp vil sørge for at færre innvandrere i Norge går passive.

Noe som ifølge Hauglie og Høyre er et problem, siden mange ikke tar grep for å lære seg norsk.

Men samtidig er det også nordmenn som mottar sosialhjelp. Også disse skal tvinges til å jobbe gratis for å beholde stønaden til livsopphold.

Verken Aftenposten eller NTB spør Hauglie om hvorfor de sosialhjelpsmottakerne som skal «aktiviseres» ikke heller kan motta full lønn for det arbeidet som de blir satt til å utføre.

Ønsket om at fattige skal jobbe gratis for å «aktiviseres», er i praksis lite annet enn et ønske om moderne slaveri.

Facebook Comments