fbpx

NRK: Innvandrerbarn bak skolevolden

«Slag», «Spark», «Brutalt», «Barn», «Ødelagte liv», «Livsvarige skader», «Balltre», «Kniver», «Blikking», «Innvandrerbakgrunn».

Politiet i Østfold forteller om en skremmende utvikling i Østfold-byene, der skolebarn oftere deltar i grove slåsskamper og vold.

Det hele blir filmet av andre barn og på videoene kan man se at den som taper eller er offeret fortsetter å bli slått og sparket selv etter at han ligger på bakken. 

Fra NRK:

– Det er brutalt å se så små barn i disse settingene, sier politijurist Yvonne Schilling ved Fredrikstad politistasjon.

– Dette er barn som får ødelagt livene sine. Noen ganger ser vi at skadene er omfattende og mulig livsvarige, legger hun til.

– Vi ser saker der både gjerningspersonene og fornærmede blir stadig yngre. Vi ser også mer bruk av våpen eller farlige redskaper som balltre og kniver, sier hun.

Ifølge en sosiallærer ved en ungdomsskole i Fredrikstad har flere av de som er involvert i slåsskampene og volden, innvandrerbakgrunn. Andre lærere sier at volden har økt i omfang og råskap, ettersom innvandringen har økt til fylket de siste tiårene.

NRK kobler volden i Østfold-skolene til innvandrervolden i Oslo den siste tiden. Der skal unge innvandrermenn gått rundt og slått ned tilfeldige og uskyldige mennesker på gatene.