fbpx

Nytt krav om norskkunnskap ved søknad om statsborgerskap er rasistisk

Det er rasistisk å kreve at innvandrere som søker om norsk statsborgerskap skal «lære å forstå hovedpunktene i klar tekst og tale og at man klarer seg i de fleste situasjoner».

Det hevder Skolenes landsforbund som nå reagerer «kraftig» på at man ønsker å skjerpe inn norskkravet for innvandrere i en ny integreringslov.

Det dreier seg kun om å skjerpe muntlige norskkunnskaper og ikke skriftlige. 

Skolenes landsforbund mener det er diskriminerende å kreve at innvandrere som ønsker norsk statsborgerskap skal kunne gjøre seg godt forstått i det norske samfunnet.

Man hevder at mange av de som kommer ikke har hatt skolegang og nevner spesifikt kvinner og funksjonshemmede.

Det nye kravet heves fra A2 til B1.

B1: Det nest høyeste nivået.

Personen kan forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente emner som en ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid. Kan klare seg i de fleste situasjoner som kan oppstå og kan skrive enkle tekster om kjente emner og kort forklare og begrunne meninger og planer.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner fra Høyre, er ikke imponert over anklagen om rasisme og svarer følgende:

Fra NRK:

– Dette er en helt absurd påstand fra Skolenes landsforbund. Selvsagt skal vi stille krav til norskkunnskaper. Det er en grunnleggende forutsetning for å komme ut i arbeidslivet

– Vi styrker nå norskundervisningen for flyktninger fra de kommer i mottak, og gjennom hele introduksjonsprogrammet. Da kan vi også stille strengere krav, sier Sanner. (Sitat slutt).

Facebook Comments