fbpx

Påstår at Canada tar imot 1 million innvandrere hvert år

En canadisk nettside har gjort opp et regnestykke på hvor mange mennesker som krysser inn i Canada årlig. I artikkelen legger man følgende tall som grunnlag for beregningen:

  • 340.000 arbeidsinnvandrere og deres familier
  • 150.000 internasjonale studenter
  • 150.000 midlertidige arbeidere
  • 50-60.000 ulovlige innvandrere
  • 250.000 internasjonale mobilitetsinnvandrere på 2-års visum
  • 100-300.000 innvandrere på 10-års visum

Canada har nærmere 38 millioner innbyggere. Siden man åpnet grensene på 1970-tallet, hvor tallet sto på ca. 21 millioner innbyggere, har landet gått fra å være nærmest homogent befolket land til et multikulturelt land,

Man regner med at etniske kanadiere og hvite iløpet av midten av dette århundret vil være i minoritet i Canada.

 

Facebook Comments