fbpx

Vold, trusler og narkotikasalg på bibliotek i Sverige øker

Ifølge en undersøkelse fra fagforbundet for kultur, kommunikasjon og reklame (DIK) så har arbeidsmiljøet på svenske bibliotek stadig forverret seg de siste årene. Verst utsatt er bibliotekene i forsteder og småbyer.

Bråk på landets bibliotek har gått fra å være et ikke-problem til å være et stort problem de siste årene. På enkelte bibliotek har det vært så alvorlig at man har måtte sette inn vektere, innskrenke åpningstidene og i verste fall legge ned biblioteket. Det opplyses også at barnefamilier ikke tør å bruke bibliotekene lenger i de mest utsatte områdene.

En av de mest dramatiske økningene har foregått på området vold og voldsomme hendelser, der man har opplevd en økning på respektive 13 og 18 prosentenheter fra 2017 og til i dag, hvor man nå er på 55 og 42 prosent.

Ytterligere et omfattende problem er åpen narkotikahandel – 47 prosent av de som svarte oppgir at det har foregått i deres bibliotek de siste to årene.

Videre opplyser hver sjette kvinnelige bibliotekar at man har blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep.

Siden 2017 har hver femte ansatt vurdert å si opp jobben.

Kilde: Samnytt