fbpx

Vil vite den etniske bakgrunnen til seksualforbrytere

Nå forsøker partiet å ta tilbake tapte velgere fra Sverigedemokratene. Deres siste forslag går ut på å kartlegge seksualforbryteres etniske bakgrunn.

Det setter de svenske sosialdemokratene seg sterkt imot. «Det er menn som voldtar, ikke innvandrere,» sier deres justisminister Morgan Johansson til Svensk TV.

Siste gang det svenske kriminalforebyggende rådet presenterte en slik kartlegging var i 2005. Sverigedemokratene har jobbet i flere år med å få nye tall over ulike etniske gruppers kriminalitet, men det er først nå partiet har fått støtte fra et annet parti.

KLAR TALE: Det er «menn» som voldtar sier den svenske justisministeren, Morgan Johansson. (Foto: Twitter).

En slik oversikt mener den svenske justisministeren ikke har noen verdi. «For meg spiller det ingen rolle om man er sort eller hvit. Begår man lovbrudd skal man bures inne,» sier han. Johansson vil gjerne ha en kartlegging av seksuallovbrudd, men ikke av forbryternes etniske bakgrunn. «Fellesnevneren for slike lovbrudd er at de blir begått av menn», slår han fast overfor SVT, og mener at det er god nok kunnskap. «Det synes som om Moderatene ikke ønsker å snakke om mannens rolle her, men i stedet bare vil skylde på innvandrere,» legger han til.

Moderatene mener at domstolene i dag alt for ofte legger seg nær minimumsstraffen for voldtekt. I følge partiet var gjennomsnittsstraffen for en voldtekt i 2014 på 2 år og fem måneder. Justisminister Morgan Johansson er ikke imponert. Han mener Moderatene er på etterskudd når det gjelder tiltak mot voldtekter, for allerede nå før jul vil regjeringen fremme et forslag som slår fast at det skal kreves samtykke før et samleie, forteller han.

Vi vil innføre lovforslag som krever samtykke før samleie – Justisminister Morgan Johansson

Relatert: