fbpx

Arbeiderpartiet: Tall er rasistiske og farlige – sinte på at innvandrerstatistikk har lekket ut

Ikke-vestlige innvandrere fra i hovedsaklig muslimske land er overrepresentert i 123 av 128 kriminalitetskategorier, viser nye tall fra SSB. 

Noe av det statistikken avslører er at:

  • Ikke-vestlige innvandrere og deres etterkommere blir siktet for familievold ÅTTE ganger så ofte som øvrig befolkning
  • Ran og utpressing – nesten FEM ganger
  • Voldtekt – nesten FIRE ganger
  • Drap, grov kroppsskade – TRE til FIRE ganger
  • Tyveri fra butikk – TRE til FIRE ganger
  • Bedrageri – TRE ganger
  • Voldslovbrudd – nesten TRE ganger

Nå går Arbeiderpartiet med varaordfører i Oslo, Khamsahajiny Gunaratnam, kraftig ut og advarer mot at sannheten og statistikken kan føre til at det norske folket blir informert om sannheten bak masseinnvandringspolitikken.

Det var FrP som bestilte statistikken fra SSB.

Les også: FOKUS PÅ FREDAG: Hvordan Arbeiderpartiet skapte rasismen i Norge

Fra Dagbladet:

– Vi har visst at innvandrere er overrepresentert i denne statistikken, men ikke så mye. Hvis vi bruker de ukorrigerte tallene, som sier noe om de direkte konsekvensene, siktes for eksempel afghanere og somaliere nesten fem ganger så ofte for vold og mishandling som nordmenn. Korrigert for alder og kjønn er overrepresentasjonen nesten tregangeren, sier innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim i Fremskrittspartiet, som er nøye med å legge til følgende:

– Innvandrere flest er ikke kriminelle, men når innvandrerbefolkningen er overrepresentert i nesten alle krim-kategorier, så er det et problem vi må våge å snakke om.

Les også: KOMMENTAR: De rødgrønnes politiske selvmord og ønske om å ta Norge med dem

Sri-lankiske «Ap-Kamzy» som hun omtales som av Dagbladet, er imidlertid lite fornøyd med at sannheten og statistikken nå har kommet ut rett før valget. Den tidligere Ungdom mot rasisme-lederen er veldig sint og sier at hun ikke er interessert  i tall og statistikk som kan lede samfunnet til en tryggere og bedre fremtid. Istedenfor ønsker hun kun å være en godhetsposør som snakker om «varme», «inkludering» og «mangfold», mens samfunnet rundt henne rives opp i sømmene av utenforskap, mangel på integrering, religiøs intoleranse og folkemord på den norske urbefolkningen som iløpet av 25 år vil være en minoritet i hovedstaden.

Fra Dagbladet:

– Fader, jeg er sint! Jeg er ikke interessert i disse tallene. Jeg er opptatt av å hjelpe folk i Oslo til å leve best mulige liv. Vi har ikke noe behov for å sette folk opp mot hverandre. Dette er våre barn, det er våre folk. Jeg snakker ikke om somaliere eller tamiler, jeg snakker om barnehageplasser, AKS, flere lærere og flere veier inn i arbeidslivet. Da blir folk en del av fellesskapet

– Så ulike typer innvandringsbakgrunn avgjør hvor kriminell du er? Jeg er ikke interessert i folks hudfarge, og Frp har en retorikk som bidrar til at folk ikke blir integrert i samfunnet. Skal man telle folk hele tiden for å vise at de ikke er en del av oss, får man bare det resultatet Frp ønsker seg – at de ikke føler seg som en del av det norske folk

Les også: Arbeiderklassen kjøper bolig. Verdi: 10 millioner kroner

Det interessante her er at Ap og deres haleheng av politiske støttespillere og organisasjoner hele tiden bruker nettopp hudfarge, etnisitet og religion for å presse igjennom sin masseinnvandring og flerkulturelle samfunnspolitikk. Minoriteter skal fremheves positivt. De skal kvoteres inn i alle yrker og organisasjoner. De skal løftes frem kun på grunn av sin hudfarge og etniske bakgrunn, slik Ap-Kamzy selv har blitt. Men når informasjon kommer ut som stiller de samme menneskene i et negativt lys på bakgrunn av de samme kriteriene, da skal det kastes vekk og ignoreres.

I verste fall er dette en grusom og rasistisk måte å drive politikk på. I beste fall er man ideologisk så blendet at man ikke ser dobbeltmoralen og hykleriet. Og resultatet er en ødelagt nasjon, akkurat som hennes hjemland Sri Lanka er, hvor rasisme, hat, religiøs intoleranse, identitetspolitikk og politisk vold er regelen heller enn unntaket.

Les også: 22. juli – dagen som delte Norge og avslørte Arbeiderpartiet

Les også: Arbeiderpartiet med nye skitne triks. Prøver å lenke avis til Joseph Goebbels

Facebook Comments