fbpx

Er EØS-avtalen årsaken til den dårlige epidemi-beredskapen?

Norsk Medisinaldepot var en gang statseid. I dag er det eid av et megaselskap i USA, McKesson Corporation. (Google Streetview).

I Kina hevdes det at antall nye smittede av covid-19 (corona) nå er nær 0. Til tross for at pandemien oppsto i folkerike Kina er det nå flere døde i Italia enn i Kina. Mange er skeptiske til de offisielle kinesiske tallene. Men det synes åpenbart at kinesiske myndigheter har vist en helt annen handlekraft enn myndighetene i blant annet Norge. I Kina blir man fengslet dersom man ikke bærer ansiktsmasker som skal hindre spredning av smitte på gaten og øvrig offentlige rom. I Norge har vi ikke ansiktsmasker.

Alle har visst at det er fare for epidemier som krever mange dødsoffer. Like vel er det mangel på ansiktsmasker og medisinsk utstyr i rike Norge. Hva er grunnen til den dårlige beredskapen i Norge? I følge et oppslag i ABC nyheter hadde Norge før EØS en bedrift som skulle sikre at det til enhver tid var et betryggende beredskapslager av medisiner i Norge. Bedriften het Norsk Medisinaldepot, og den var et statlig eid monopol.

I oppslaget heter det: «– Statsmonopolet måtte bort da vi fikk EØS-avtalen fordi monopolet var ulovlig etter EUs regler. Nå har vi fått et nytt monopol. Det er McKesson Corporation, et gigantisk selskap som har kontroll over hele verdikjeden, som eier NMD, sier Reigstad (en pensjonert lege) til ABC Nyheter. NMD er fortsatt et stort grossistfirma for legemidler i Norge, og eier også apotekkjeden Vitus. I mellomtida hadde stortingsflertallet privatisert selskapet.

– Nå sitter de borti Amerika og kontrollerer apoteket i Hammerfest. Det er åpenbart at et selskap med omsetning på 190 milliarder dollar i året, har kontroll over hvilke varer som skal gå nedover i kjeden. En monopolisering til de grader, fortsetter han.»

I oppslaget heter det videre: «Da vi ga fra oss kontrollen», skrev så Astor Reigstad om det som har skjedd med NMD i en kronikk i Klassekampen 17. mars i år. Her påpeker han at Norge ikke lenger har en sikker forsyning av legemidler, som vaksine mot lungebetennelse. En vaksine helsemyndighetene jo har anbefalt alle over 65 år ta på grunn av corona-pandemien.» (Sitat slutt)

Jeg vet ikke mye om medisinsk beredskap. Men på meg virker det åpenbart at det burde finnes detaljerte planer for hva som skal skje når det bryter ut farlige pandemier. Og det bør finnes beredskapslagere av medisiner, smittevern utstyr og medisinsk utstyr i Norge. For meg virker det rimelig å tenke seg at organisasjonen som skal ivareta disse oppgavene bør ha både hovedkontor og ledelse plassert i Norge. En slik bedrift bør også ha et fokus på samfunns sikkerhet snarere enn profitt og aksjeopsjoner som er vanlig i børsnoterte selskaper.

Det å trekke Norge ut av EØS er en av de viktigste kampsakene for Demokratene. Og straks vi kaster av oss den tvangstrøya kan det meget vel være klokt å reetablere Norsk medisinaldepot som et statlig eiet monopol.

Facebook Comments