fbpx

Schengen-avtalen gjør at ulovlige innvandrere kan ta seg til Norge 

Verdens befolkning vokser med ca 80 millioner pr år, og det er flere milliarder mennesker som vet at de ville få et bedre liv dersom de kan ta seg inn i Norge, eller en annen velferdsstat, og forsyne seg av vertsnasjonens goder. Det er i og for seg ikke vanskelig å forstå at mennesker ønsker å bedre sine levekår. Men innvandring er ikke noe egnet virkemiddel for å bekjempe verdens overbefolknings – og fattigdomsproblemer.

Schengen-avtalen innebærer at Norges grenser ikke lenger kontrolleres. Ulovlige innvandrere fra andre verdensdeler kan derfor fritt ta seg inn i Norge. Dette innebærer at ulovlige innvandrere som eksempelvis har tatt seg inn i Hellas eller Italia, kan sette seg på en buss, tog eller bil til Norge – og få rett til å bosette seg i vårt land selv om de ikke er flyktninger i henhold til FNs flyktningekonvensjon.

Hvis bevaring av velferdsstaten er viktigst, så er det å begrense innvandringen helt avgjørende for å lykkes. Vider Kleppe, Demokratene.

Derfor vil Demokratene si opp hele Schengen-avtalen. Dette vil gjøre det mulig for Norge å avvise personer på norskegrensen. Demokratene i Norge vil derfor resolutt avvise alle ulovlige innvandrere når de prøver å ta seg inn i landet.

Hvis bevaring av velferdsstaten er viktigst, så er det å begrense innvandringen helt avgjørende for å lykkes. For å få dette til må derfor Norge tre ut av både EØS-avtalen og Schengen-avtalen samt å stramme til reglene som regulerer innvandring til Norge.

Demokratene er med andre ord det eneste partiet som ikke bare vil ha en streng innvandringspolitikk, men som også vil treffe de nødvendige tiltakene som gjør det mulig å stoppe den ukontrollerte innvandringen til Norge.