fbpx

Tre faktum venstresiden ikke kan svare på

(Foto: Pixabay)
  1. Innvandringen i dag ødelegger for arbeiderklassen og de svakeste i samfunnet
  2. Innvandringen i dag ødelegger for miljøet og klimaet
  3. Innvandringen i dag ødelegger for likestillingen og kvinners rettigheter i det norske samfunnet

 

1. Innvandring gir et større press på arbeidsmarkedet, lavere lønninger og skviser den allerede hardt rammede arbeiderklassen ennå hardere. Innvandrerne lager også press på boligmarkedet, skoleplasser og barnehageplasser. Legg til lenger sykehuskøer, mer trafikk og høyere utgifter til velferd, ja så er innvandringen som vi har hatt de siste 50 årene en komplett katastrofe for norske arbeidere. Enkelte yrker har ikke hatt lønnsøkning på mange år. Hvis alle innvandrerne som opptar de lavtlønte yrkene i Norge hadde reist ut i morgen så ville lønningene og etterspørselen etter norsk arbeidskraft skutt i været.

Selv venstreikonet og super-sosialisten Bernie Sanders som kandiderer for demokratene i USA i disse dager, var en ivrig innvandringsmotstander for bare få tiår siden. I disse videoene sier Sanders at en ukontrollert innvandring av lavlønnede og lavtutdannede arbeidere vil ødelegge for landet og i særdeleshet for den amerikanske arbeider- og middelklassen. Det vil tvinge lønningene ned og ta fra amerikanere arbeidsplassene deres.

Kort tid etter disse videoene endret Sanders sin politikk og støttet den masseinnvandringspolitikken som under Obama knuste arbeiderklassen i USA. 

 

 

2. I en hverdag der hver nordmann blir fortalt at vi må se på karbonavtrykket vårt og betale miljøskatter- og avgifter, så er det svært uansvarlig å stå for en nærmest åpen-grense politikk, der titusenvis av mennesker kommer fra lavkostland til Norge årlig. Hvert av disse menneskene kommer med et karbonavtrykk som vil mangedobles fra sitt nærområde og til de setter sine føtter på norsk jord. Et høykost- og teknologiland som Norge vil sørge for at disse menneskene vil gå rett inn i et forbruk som vil påvirke naturen og miljøet i betydelig større grad, enn hvis de ble i sitt opprinnelsesland. Den mest effektive miljø- og klimapolitikken Norge kan føre er å introdusere full innvandringsstopp fra land utenfor industrilandene i Vesten.

Karbonavtrykket for en person i Afrika er på 0.8 metriske tonn. På verdensbasis er den 3.9 metriske tonn. I EU er karbonavtrykket for en innbygger 7.2 metriske tonn. Så hvis man henter inn en million migranter, uansett status, fra Afrika til Europa, så nærmest TIDOBLER man karbonavtrykket deres fra 0.8 millioner metriske tonn til 7.2 millioner metriske tonn. PER PERSON. Hva slags miljø- og klimapolitikk er det? I Norge er forøvrig karbonavtrykket på hele 8.3 millioner metriske tonn, altså høyere enn gjennomsnittet i Europa. Tenk på det neste gang vår regjering eller miljøbevegelsen presser på for åpne grenser, samtidig som de snakker om å ta klimaansvar og betale miljøavgifter. Hver innvandrer fra Afrika i Norge er en vandrende miljøbombe som har økt sitt karbonavtrykk på jorda med ti-gangen ved å komme til Norge. Ikke spesielt miljøvennlig av ham/hun eller politikerne på Stortinget.

Istedenfor vil norske myndigheter gjennom sin Klimakur 2030 tvinge nordmenn til endre sin hverdag. Hvis Norge sendte hjem alle innvandrere som ikke er i behov av humanitær beskyttelse til sine nærområder og stoppet innvandringen i dag, ville Norge kunne innfri alle miljø- og klimamål i mange tiår fremover uten å gjøre noe annet. For Norge ville dette bety ca. 500.000 færre mennesker bosatt i landet og en redusering av Norges karbonavtrykk med 4.1 billioner metriske tonn. Norge ville med det være en ledestjerne på klimahimmelen til etterfølgelse for alle vestlige land med betydelige befolkninger fra Afrika og u-land boende innenfor sine grenser. Land som også de kunne innfri alle sine klima- og miljømål for lang fremtid.

Det er dessuten en verdiskapning og tilgang for kontinenter som Afrika, som ville fått titalls millioner mennesker tilbake til sine land, utdannet og vokst opp i i-land, som kan bistå innen utdanning, forskning, business, kultur og demokratiske prosesser. En såkalt omvendt «hjerneflukt» som i dag plager kontinentet. Det vil hjelpe betydelig mer enn de 30-40 milliardene kroner vi sender i bistand gjennom NORAD årlig.

Africa accounts for only 2–3 per cent of the world’s carbon dioxide emissions from energy and industrial sources. According to the World Resources Institute, Africa’s per capita emissions of carbon dioxide in the year 2000 were 0.8 metric tons per person, compared with a global figure of 3.9 tons per person.

The EU’s total carbon footprint was equal to 7.2 tonnes of CO2 per person in 2017. Services that account for 23 % of the total CO2 footprint only account for 7 % of the direct CO2 emissions.2

3. En ikke uvesentlig del av innvandringen som kommer til Vesten kommer fra u-land der klankultur og religiøse dogmer sitter betongfast i hverdagen. Når disse kommer inn i utviklede og progressive vestlige land opplever man at to store kulturer kolliderer. Den kulturen som derimot er tuftet på åpenhet, frihet og demokrati, må vike for den tvungne, disiplinære og altomfattende kulturen, som kommer inn med morsmelken og går ut da siste pust er tatt, uten mulighet for endring av noe slag. Slik er naturlovene. Med mindre man da altså separerer dem helt.

Ikke bare er kulturene i disse tunge klansmiljøene nærmest umulig å knuse, de overkjører også det meste de kommer i kontakt med, inkludert kvinner i Vesten. Likestilling, rettigheter og respekt for kvinnen blir kastet ut så raskt klanskulturen har etablert seg i nærområdet. Enten tilpasser man seg, eller så blir man presset ut. De som velger å bli værende blir utsatt for trakassering, vold og i verste fall drap fra representantene for klanskulturen. I mange områder i Vesten kan ikke vestlige kvinner gå fritt på gater, bruke offentlig transport eller ta del i hverdagen på en inkluderende måte. 

Der feministene og venstresiden brant bh’er og pornoblader på 1970- og 80-tallet, så har de mistet både munn og mæle i det islams mørke teppe legger seg over dem. Nå går barn helt ned i barnehagealder med religiøse tvangsplagg som skal avseksualisere dem. Kvinner får ofte ikke utdanne seg eller jobbe. De har verken bevegelsesfrihet eller frihet til å ta sine egne valg med hensyn til ektemann eller bosted. Man kan også inkludere brutale tradisjoner som omskjæring av jentebarn og æresdrap for de som går utenfor de gitte grensene. Ikke sjelden av sin nærmeste familie, med mor, far og bror som gjerningspersoner.

Vår vestlige tradisjoner og kultur, samt frihet for kvinner, er i så måte truet av masseinnvandringen fra u-land, i særdeleshet land der islam er den statsbærende religionen. Det blir færre av oss som ønsker frihet og demokrati, og flere av dem som ønsker å påtvinge innbyggerne islamsk kultur og avvikle demokratiet. Å stoppe innvandringen fra disse landene vil i så måte være en feministisk og progressiv politikk som beskytter de rettighetene og politiske kampene venstresiden har kjempet for i flere hundre år. 

Konklusjon

Dette er altså tre helt sentrale motsigelser hos de rødgrønnes politiske grunnmur, som inkluderer åpne grenser til Norge og Vesten:

  • Ødeleggelsen av arbeiderklassen og et historisk svik mot de svakeste i samfunnet.
  • Fremskyndingen av miljø-ødeleggelsen, utbygging av grønne områder og massiv økning av karbonavtrykket i Norge.  
  • Radbrekkingen av kampen for likestilling mellom kjønnene og kampen for like rettigheter i samfunnet.

Og la oss ta med et lite ekstra punkt for å sementere det hele.

4. Folkemord. De rødgrønne har i mange år godhetsposert at man støtter alle etniske, religiøse og kulturelle folkegruppers rettigheter. Både til å bevare sin egenart, men også å ha et sted å bo og eksistere. Alt fra Tibet, Palestina og til urbefolkningen i Amazonas jungelen. Her i Europa har venstresiden støttet opprettelsen av staten Kosovo som et hjemland for kosovoalbanere. 

Men at europeere, spesifikt nordmenn, som siden minst 9000 år tilbake i tid har eksistert i den nordlige halvdel av jordkloden, skal viskes ut gjennom masseinnvandring, det ser man ingen problemer med. Og dette er ikke en konspirasjonsteori, men noe de fleste nasjonale statistikkbyråer i Vesten har regnet seg frem til. Så sent som sist uke innrømmet Aftenposten at hvite mennesker vil komme i minoritet i USA innen 2045. Dette var noe man ble kalt rasist for for å påstå for få år siden.

Men det er kanskje en egen regel for såkalte minoriteter og fremmede religioner, enn det er for nordmenn og europeere? Hvite utgjør ca. 10 prosent av verdens befolkning, men selv ikke i våre egne hjemland får vi lov til å leve i fred. Istedenfor skal vi påtvinges en blanding av de resterende 90 prosentene av menneskene som befinner seg i Asia, Afrika og Midtøsten, som vil gjøre oss til minoriteter i våre egne land. 

Det heter visstnok toleranse og inkludering. Men for hvem?

Facebook Comments