fbpx

Kan komme 120.000 asylsøkere til Norge i 2016

Regjeringen frykter at så mange som 30.000 asylsøkere kan komme til Norge i løpet av 2015.

Neste år ser derimot prognosene langt verre ut.

– Politiets Utlendingsenhet og UDI anser at det mest sannsynlige scenarioet for 2016 tilsier ankomst av 30.000 – 50.000 asylsøkere. PU og UDI utelukker imidlertid ikke at det kan komme mellom 60-80.000 asylsøkere. Dersom alle faktorer bidrar til økninger i tilstrømmingen til Norge, anslår PU og UDI at antallet for 2016 blir opp mot 120.000, står det i regjeringens tilleggsproposisjon.

For å sette det hele i perspektiv så utgjør 120.000 asylsøkere rundt 2,4 prosent av Norges befolkning.

Disse asylsøkerne kommer i tillegg til de 8.000 kvoteflyktningene som regjeringen allerede har vedtatt at skal komme innen 2017.

Norge har også sagt seg villig, overfor EU, til å bosette 1.500 av de 160.000 asylsøkere som allerede er i Europa og som skal relokaliseres over de neste to årene, hovedsakelig fra Hellas og Italia.