fbpx

BÆRUM: Vil kaste ut beboere i kommunale leiligheter for å bosette flyktninger

Asker og Bærum Budstikke skriver at Bærum kommune har vedtatt å bosette 280 flyktninger i 2016, hvorav 65 er enslige barn og unge, og forberede bosetting av minst 330 flyktninger i 2017, hvorav minst 100 enslige barn og unge. Familiegjenforening vil komme i tillegg til dette.

Les også: Somalisk nibarnsmor svindlet Bærum kommune for 1.4 millioner kroner

D

ORDFØRER: Lisbeth Hammer Krogh (H), ordfører i Bærum kommune, ønsker nå å stramme inn på de syke og svakes rettigheter og prioritere flyktningene og asylsøkerne. (Foto: Flickr).

Bare FrP og Pensjonistpartiet stemte imot forslaget.

Kommunen vil med dette vedtaket presse kapasiteten i det kommunale apparatet hardt. Blant annet på grunn av de høye boligutgiftene i kommunen og det faktum at Bærum bruker langt høyere beløp per flyktning enn andre kommuner.

Les også: Norske elever flykter fra Hagaløkka skole

Les også: Haugesund: vil putte eldre på dobbeltrom for å hente inn flere flyktninger

Kritisk

Fremskrittspartiet i Bærum kommune er bekymret for at det store antallet flyktninger vil gå utover tilbudet til innbyggerne i kommunen.

Asker og Bærum Budstikke skriver blant annet at Ida Ohme Pedersen (Frp) er oppgitt over at kommunen strever etter å bli «best i klassen» når det gjelder å bosette flyktninger.

– Vi har ikke bolig til barna. Kommunen søker etter fosterhjem for egne barn. Kapasiteten i innføringsklassene på skolene er sprengt, og elever sendes ut i ordinære klasser før de har lært seg norsk ordentlig, poengterte hun.

Frp foreslo også i kommunestyret at beboere i kommunale leiligheter ikke skal kastes ut for å bosette flyktninger og asylsøkere. Forslagene fikk kun støtte fra Pensjonistpartiet.

Les også: Bærum: Statsløs asylsøker med HIV siktet for ubeskyttet sex med to kvinner

Les også: Vil ofre velferden og tryggheten til nordmenn for å ta imot flyktninger

Syke og eldre får dårligere tilbud

I dokumentet fra Bærum kommune kalt «Anmodning om bosetting av flyktninger 2016 og 2017», kan man også lese at kommunen nå vil stramme inn i tilbudet til de aller svakeste i samfunnet. Blant annet vil rusmisbrukere, psykisk syke, langtids arbeidsledige og eldre nå få innskrenket tilbud om leie av kommunale boliger, som følge av flyktningbølgen.

Les også: Gratis SFO til innvandrere i Asker

Les også: Eritreer dømt for voldtekt i Asker

Dette vil føre til større stress og usikkerhet for disse og skape uro om hvor de kan bo i fremtiden.

I dokumentet står det blant annet:

7.5.1 Mulighet for bosetting i egen portefølje i 2016 Bærum kommune Eiendom besitter i dag 956 «velferdsboliger», hvorav 284 enheter er kategorisert som «flyktningboliger». Rådmannen iverksetter tiltak for raskere gjennomstrømming i kommunale boliger for alle brukergrupper. Dette vil frigi flere kommunale boliger. 90 % av de som leier kommunal bolig i dag får fornyet kontrakt etter 3 år. Rådmannen vil vurdere tiltak som å gi kortere leieavtale i kommunal bolig (f.eks. begrenset til 2 år). Det er samtidig nødvendig å intensivere arbeidet med å gi flyktninger hjelp til å skaffe egen bolig.

Les også: Muslimsk frisør i Bærum nekter å klippe gutter over 13 år gamle

Les også: Vestby kommune kastet ut 77-årig pensjonist for å gjøre plass for flyktninger

Relatert: