fbpx

En verdig eldreomsorg i Norge er viktigere enn feilslåtte u-hjelp prosjekter

Alle eldre hederskvinner og menn i Norge skal selvsagt være trygge på at når de trenger det, så må sykehjemsplassene være tilrettelagt og klare. Det skal selvsagt stå en plass klar til å ta imot dem – den dagen våre elder trenger plass. Derfor er det helt nødvendig at nye sykehjem, omsorgsboliger og eldrehjem bygges ut for at også ektepar skal kunne leve sine liv sammen.

De som får en syk eldre ektefelle skal tilbys å være sammen med sin kjære i alle sammenhenger som brukeren mener han eller hun trenger. Det er etter min og Demokratenes mening «en stor skam» når vi ser eksempler på at eldre ektepar skilles med tvang fra hverandre i Norge.

Les også: Norge bruker milliarder på velferdsmigranter – eldre og pasienter sulter ihjel på norske sykehus

EN VERDIG ALDERDOM: Norge bruker årlig titalls milliarder av kroner på u-hjelp og bistand i den tredje verden, mens det spares og skjæres inn på eldre-, syke- og omsorgsektoren i Norge. For mennesker som har jobbet hele livet og betalt skatt for trygghet og verdighet i sin siste fase av livet. (Foto: Pixabay).

Demokratene skal ha en politikk som tilrettelegger for forutsigbar, god behandling, pleie og omsorg til alvorlig syke i livets sluttfase. Samtidig må det satses på å styrke heldøgns omsorgstilbudet til denne gruppen gjennom å videreføre eksisterende tilbud ved lindrende enheter, samt å tilrettelegge for nye lindrende enheter i kommuner som trenger dette. Alt dette fortjener norske hederskvinner og menn som gjennom et langt liv

Les også: AP-ordfører i Nordland: Sender hjem syk 92-åring fra sykehjem – ønsker 50 flyktninger til kommunen

Facebook Comments