fbpx

Naturfagtimen politikerne glemte

Av Vox

Kunnskapsløse politikere er fanget i en drømmeverden uten realistisk bakkekontakt. Hadde de bare fulgt med i fysikktimene i skolen kunne enkle naturlover hjulpet dem å ta avgjørelser der de slapp å erklære naturen krig.

Termodynamikkens andre hovedsetning postulerer at varme alltid overføres fra et sted med høy temperatur til et sted med lavere temperatur, aldri omvendt. Kort sagt – når du lukker opp døren mellom et lite varmt rom og et stort kaldt rom vil all varmen straks forsvinne ut i det store kalde rommet. Men er det kalde rommet stort nok vil ikke det lille rommets varme ha nevneverdig effekt på det store, som forblir like kaldt. Det lille rommet derimot blir like iskaldt som det store.

Vår ”varme” kjapt en saga blott

Overført til bittelille Norges immigrasjonsiver skjønner ethvert menneske at om vårt lille fredfulle og varme område åpner opp for full migrasjon fra iskalde kulturer, vil vår varme kjapt være en saga blott. Og de relativt fåtallige fra det store rommet rundt vil snart ha tømt det lille rommet for varme/ressurser før flokken forlater det nedbeitede lille rommet og reiser videre på jakt etter nye beitemarker.

Slik går det når gud erklæres død til fordel for nye guder av kjøtt og blod. Da manifisteres dårskapen som på sviktende premisser trodde det var mulig å redde en verden på randen av overbefolkning. Å redde et kontinent med en gigantisk fremadstormende demografi fra seg selv er omtrent like lett som å endre jordens bane rundt solen, der vi farer fremover i over 100 000 km/t og om lag 1500 km/t rundt oss selv. En hjelpeløs stein i universets grep.

Erklærer naturen krig

Å slutte å få kulturer til å produsere ti barn der ”åtte dør og to utgjør den eneste pensjonen” synes også som en umulig oppgave. Mange der kjenner ikke noen annen løsning på sikring av alderdommen. I et område med for mange mennesker i forhold til tilgjengelige ressurser vil ALLTID naturen rydde opp. Epidemier og kriger blir da det naturnødvendige, om enn kyniske resultatet. Afrika har allerede 1,3 milliarder mennesker.

Men våre politikere og deres haleheng av NGO’er mener at vår balanserte sivilisasjon skal erklære naturen krig og sikre også de øvrige åtte, selv om det måtte bety at Afrika ender opp med det åttedobbelte av dagens populasjon. Dette viser at de rett og slett ikke forstår at vi er en del av naturen vi også – ikke guder – og på et gitt tidspunkt vil uansett vår godhet det hele kollapse for naturens egen hånd. Med den forskjellen at vi da også går under.

Musa som brølte

Dessverre ser ikke dagens elite ut til verken å ha fulgt med i fysikk- eller naturfagtimene. Det er ikke noen vesensforskjell mellom mennesker og lemen sett fra naturens side. Dette kan høres brutalt ut, men vi er heller ikke noe mer enn noen stakkarer i universet totalt prisgitt naturlovene under vårt svært kortvarige opphold her på steinen. Den som ikke retter seg etter termodynamikkens lover eller andre lover vi er underlagt vil selvsagt straks møte fasiten.

”Musa som brølte” finnes bare i eventyret.