fbpx

3.000 nye kvoteflyktninger – titalls milliarder i ekstra utgift til norske skattebetalere

Hver ikke-vestlige innvandrer koster mellom 4 og 9 millioner kroner i utgifter i løpet av sin oppholdstid i Norge.

Regjeringen har med statsbudsjettet lagt inn at Norge skal ta imot 3.000 såkalte kvoteflyktninger i 2020. Disse kommer fra de minst utviklede områdene på jorda og vil dermed påføre Norge de største utgiftene til integrering, utdanning, arbeidsdeltakelse, sosialytelser, helse og omsorg, samt belastning for politi- og fengselsvesen. I 2017 bodde det 35.500 kvoteflyktninger i Norge, som vil utgjøre 231 milliarder kroner i utgifter for den norske staten hvis man tar gjennomsnittsutgiften på 6 millioner kroner per flyktning, fra den aktuelle landsgruppen disse tilhører.

Les også: Det kreves TOLV europeiske skattebetalere for å forsørge EN afrikansk migrant

Les også: Norge. Født 1814 – Død 2100 – hvil i fred

Tallet på kvoteflyktninger har økt betraktelig de siste årene. Med dagens tall fra regjeringen har Norge har pådratt seg flere titalls milliarder kroner i utgifter bare for de som kommer i 2020. Når man legger på det faktum at Norge allerede har over 240.000 flyktninger og 170.000 familieinnvandrede, så blir summene astronomiske.

Les også: Vil Norge overleve innvandringen?

Les også: Flyktninger med opphold har fått 45.000 familiemedlemmer til Norge

Tall fra Sverige viser at over 94 prosent av flyktningene som kom i 2015 fremdeles ikke er i arbeide.

Politiet har et budsjett på ca. 20 milliarder. Altså bruker regjeringen tilsvarende beløp på kvoteflyktninger hvert år som hele politibudsjettet. Bistandsbudsjettet er til sammenligning DOBBELT SÅ STORT, på 40 milliarder.

Les også: Sjokkavsløring fra Finansavisen: Asylsøkerne i 2015 vil koste 300 milliarder kroner!

Les også: NY MYTE AVSLØRT: Ikke-vestlige innvandrere bygde ikke Norge – faktisk raserer de velferdsstaten

Andre utgifter relatert til masseinnvandringen:

Regjeringen viderefører årets ekstrabevilgning på 30 millioner for å få bukt med gjengproblemet i Oslo sør, skriver VG. I tillegg legges det 40 millioner i en pott for gjengbekjempelse, fordelt på 16 millioner til Oslo-politiet, 8 millioner til Kripos og Økokrim og 16 millioner til konfliktrådet.

70 millioner går til såkalte kombinasjonsklasser, der innvandrerungdom kan ta både grunnopplæring og videregående skole samtidig.

Les også: Norge bruker milliarder på velferdsmigranter – eldre og pasienter sulter ihjel på norske sykehus

Les også: Norge. Født 1814 – Død 2100 – hvil i fred

Les også: SVERIGE I SJOKK: Rapport viser at flyktninginnvandringen koster hundrevis av milliarder og aldri har vært lønnsom

Facebook Comments